5. april, 2018
Romska postaja, Maribor

Združenje EPEKA, so. p., organizira prostovoljsko akcijo Oživitev romske postaje v okviru 9. dneva za spremembe, ki ga organizira Slovenska filantropija

Dobili se bomo ob 11ih na Preradovičevi 1 v Mariboru, kjer bomo s skupnimi močmi polepšali prostore Romske postaje. Naš cilj bo prepleskati dodaten prostor in povezovati gostujoče prostovoljce iz Španije. Nudimo druženje na Romski postaji, kjer se lahko prostovoljci preizkusijo v igrah kot so Playstation, biljard, pikado, pingpong ipd.

7. aprila se bo odvil že 9. Dan za spremembe. Velika vseslovenska prostovoljska akcija v organizaciji Slovenske filantropije ponovno povezuje številne akterje po celi Sloveniji, letos še posebej z namenom povezovanja skupnosti.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: