2018 – 2019
Več lokacij

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje v projektu Evropa za državljane. Projekt se imenuje DREAM – oziroma Developing a Respectful Europe Against RoMa discriminations and social exclusion (Razvijanje spoštljive Evrope proti diskriminaciji Romov in socialnemu izključevanju). 

S tem, ko je bila ustvarjena Evropska mreža lokalnih združenj in občin, se je projekt lahko pričel ukvarjati z refleksijo sodobnih oblik sociološko-kulturnih izključevanj ter stigmatizacije romskih in sintskih etničnih manjšin v Evropi. Prav tako projekt lahko sproži akcije za promocijo sociane vključenosti in se bojuje proti profesionalizmu in socialni izključenosti.

Romi in Sinti sta najštevilčnejši manjšini v Evropi; tudi če imajo evropsko državljanstvo, se jih obravnava kot “imigrante”, kot zunanje elemente znotraj evropskih civilnih družb. Oni so žrtve predsodkov in stigmatizacije zaradi neprimerljivih stereotipov. Njihova tradicionalna dela se ne smatrajo kot prave zaposlitve, ne ščitijo jih nobene institucije – kar je njihov osrednji problem. Prav tako je velika težava pomanjkanje kakršnekoli zakonske zaščite njihovega jezika.

Cilji projekta so:

  • Usposabljanje socialnih delavcev in operaterjev (najmanj 70) kot tudi učiteljev v srednjih šolah (najmanj 70) v romski kulturnih in socialnih težavah in problemih, da bi jim lahko zagotovili orodja in rešitve, kako se s težavami soočati
  • Izmenjava dobrih praks v vseh partnerskih državah, negovanje romske sociološko-kulturne vključenosti in bojevanje proti manjšinskemu statusu, ki so ga deležni. Glavna ciljna skupina, ki jo nagovarjajo s temi cilji so najstniki (med 12. in 18. letom), njihovi učitelji in Romi (približno 100).
  • Izgradnja proti-narativom o romski kulturi z dvojnim ciljem: opolnomočiti občutek evropske idenitete med Romi in Sinti ter državljanje seznaniti z zgodovino teh ljudi.
  • Promocija znanstvene in pravne debate o potrebi, da se zaščiti romski jezik, eden najstarejših v Evropi.

Več o projektu.

“PROJECT DREAM – Developing a Respectful Europe Against RoMa discriminations and social exclusion”- 601619-CITIZ-1-2018-1-IT-CITIZ-CIV.”

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: