14. do 22. maj 2017
Kraiova, Romunija

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje pri mednarodnem projektu “ACT! – Active Citizenship Training”, ki bo potekal od 14. do 22. maja 2017 v Kraiovi, Romunija. Zainteresirane vabimo, da nam pošljejo motivacijsko pismo in se udeležijo mladinske mobilnosti.

Projekt “ACT! – Active Citizenship Training” bo združil 30 mladinskih delavcev, vodij, trenerjev in strokovnjakov iz Romunije, Makedonije, Poljske, Grčije, Hrvaške, Italije, Bolgarije, Slovenije, Turčije in Češke. Skupaj bodo pridobivali kompetence in orodja, ki so potrebna za razvijanje in izvedbo aktivnosti, namenjenih motiviranju in izobraževanju mladih o aktivnem državljanstvu ter participaciji v demokratični družbi.

Ključni cilji projekta:

 

  • Ozaveščanje in izobraževanje o pomenu aktivnega (evropskega) državljanstva z raziskovanjem koncepta, dimenzij, razumevanja in spreminjanja pomena državljanstva.
  • Spodbujanje aktivne participacije mladih v družbenem, ekonomskem in političnem življenju na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Tako bomo z različnimi orodji opolnomočenja ojačali glas mladih v Evropi
  • Promocija evropskih vrednot in skupne evropske identitete.
  • Raziskovanje in analiza trenutnih situacij in različnih modelov mladinske participacije v 10 evropskih državah. Deljenje izkušenj in primerov dobrih praks, ki podpirajo aktivno participacijo mladih.
  • Razvijanje in ocenjevanje orodij, namenjenih povečanju občutka pripadnosti Evropi, in razprava o možnih vlogah aktivnih mladih v Evropi.
  • Gojenje vzajemnega razumevanja, solidarnosti, medkulturnega učenja in medkulturnega dialoga med ljudmi z različnimi ozadji. Ponuditi priložnost za razvoj multiplicirajočih iniciativ v državah udeležencev.
  • Gojiti trajnostna razmerja mednarodnega sodelovanja, izgradnja partnerstev na področju dela z mladimi, izobraževanja državljanov, evropskega državljanstva in mladinske participacije.

 

Metodologija mladinske izmenjave bo temeljila na neformalnih, eksperimentalnih in kreativnih učnih metodah — “brainstorming”, diskusije, delo v majhnih in velikih skupinah, predavanja, debate, simulacije, ustvarjanje orodij in metod, gledališče, igranje vlog, osebne in skupinske refleksije, prezentacije in aktivnosti na prostem. Spodbujali bomo deljenje osebnih izkušenj, znanja in dobrih praks.

Prednost pri udeležbi v projektu bodo imele osebe z manj priložnostmi, ki se soočajo z ekonomskimi, jezikovnimi ali geografskimi ovirami in kulturnimi razlikami.

Za več informacij pošljite e-mail z motivacijskim pismom in CV-jem na epeka@epeka.si
Koordinator projekta partnerske organizacije: Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, Soc. Ent., stefan@epeka.si.

Koordinator projekta: Asociatia Comunitara a Animatorilor Sociali, Romunija

Mladinski program Združenja EPEKA, so. p., podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za mladino.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

GALLERY