25. julij, 2016
Maribor

V Združenju Epeka, so. p., smo začeli z izvedbo projekta “Agencija EPEKA, promocija socialnega podjetništva”, ki ga financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt bo prvenstveno nagovarjal socialna podjetja in druge pravne osebe, ki želijo postati socialna podjetja. Poleg tega je, seveda, pomemben del projekta izobraževanje, osveščanje in informiranje splošne javnosti o pomembnosti socialnega podjetništva. Opažamo namreč, da mnogi, predvsem mladi, pojma socialno podjetništvo ne poznajo in da osveščenost o pozitivnih vplivih socialnega podjetništva na družbeno kohezijo v širši javnosti premajhna. Slednje vodi tudi do slabše izkoriščenosti tržnih potencialov obstoječih socialnih podjetij.

Projekt je prvenstveno namenjen promociji socialnega podjetništva in socialnih podjetij med širšo javnostjo in posledično povečanju tržne uspešnosti socialnih podjetij v regiji in državi. Slednje bomo dosegali z mapiranjem in promocijo socialnih podjetij, pomočjo pri izboljšanju prisotnosti na socialnih omrežjih, spodbujanjem mreženja med socialnimi podjetji in drugimi subjekti, pomočjo pri pripravi strategij, organizacijo izobraževalnih dogodkov in drugimi aktivnostmi, namenjenimi socialnim podjetjem in subjektom, ki to želijo postati.

Vsa socialna podjetja in tiste, ki vas socialno podjetništvo zanima, vabimo, da nam pišete in prispevate h kreiranju boljšega okolja za vsa socialna podjetja.

 

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: