5. – 6. december, 2017
Brdo pri Kranju

Strokovni sodelavec Združenja EPEKA, so. p., Žiga Štajnabaher, se bo udeležil mednarodne konference Aktivni.Vsi = Pridobimo.vsi, ki se bo v začetku decembra odvila na Brdu pri Kranju.

Konferenca je namenjena tako zaposlenim v lokalni samoupravi, na področju socialnega varstva (zlasti centri za socialno delo, domovi za starejše), vzgoje in izobraževanja, delodajalcem in zaposlenim v kadrovskih službah ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ali stereotipov. Na njej bomo: predstavljali dobre prakse nekaterih drugih držav na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, naslavljanja spolnih stereotipov in spodbujanja dejavnega očetovstva, pregledali nekatere rezultate in izkušnje projekta Aktivni.Vsi,
predstavili nekatere ključne dejavnosti predloga Resolucije o družinski politiki, preverili, kaj lokalne skupnosti že počnejo in kaj lahko še storijo, da naslovijo skrbstvene potrebe prebivalstva, predstavili nekaj primerov dobrih praks na področju skrbi za starejše ter kritično pogledali, kje so potrebne spremembe sistema, govorili o prednostih, ki jih otrokom, družini, družbi ter delodajalcem prinaša spodbujanje dejavnega očetovstva, pogledali, kako se da na inovativne in ustvarjalne načine naslavljati spolne stereotipe ter prisluhnili osnovnošolkam in osnovnošolcem, kakšne argumente za in proti tradicionalni delitvi dela v družini so uspeli najti. Projekt sofinancira EU.

Program konference.

 

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo:

Oznake