14. maj, 2020
Maribor

Z namenom opolnomočanja ciljnih skupin s katerimi se srečujemo v okviru izvajanih projektov Združenja EPEKA, so. p., pričenjamo z aktivnostmi s področja vrtnarjenja. Da bi udeležencem naših projektov omogočili spoznavanje s pridelavo sadja in zelenjave, gojenjem zelišč, jih okrepili z znanji s področja samooskrbe ter jim ponudili možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa v naravi,  smo na območju Maribora najeli manjši vrt, znotraj katerega bomo izvajali dodatne aktivnosti, ki bodo namenjene mladim, mladim z manj priložnostmi, dolgotrajno brezposelnim osebam in pripadnikom romske skupnosti.

Cilj aktivnosti:

  • izobraziti udeležence o področju vrtnarjenja,
  • nuditi udeležencem možnost za pridelavo sadja/zelenjave/zelišč,
  • povišati ozaveščenost udeležencev s področja samooskrbe,
  • povišati ozaveščenost udeležencev s področja varovanja okolja,
  • usposobiti udeležence za pravilno oskrbo vrta in zemlje (prekopavanje, gnojenje, ekološka obdelava vrtnih površin, kompostiranje, ipd.),
  • usposobiti udeležence za pripravo predelanih živil (sokovi, marmelade, vložnine, čaji, ipd.),
  • ponuditi udeležencem možnost, da spoznajo različne tipe vrtnarjenja (termakulturni vrt, biodinamično vrtnarjenje, urbano vrtnarjenje, ipd.)

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: