11. marec – 3. april, 2019
Galerija EPEKA

Združenje Epeka, so. p., je v Galeriji Epeka na Koroški cesti 8 od 12. marca do 3. aprila 2019 gostilo projekt AKUPARA.

Večletni projekt AKUPARA povezuje področja kulturne produkcije, rokodelstva in zadružništva. Vodja projekta je Društvo Terra Vera iz Kostanjevice na Krki v sodelovanjus partnerji iz Maribora in širše – CAAP Maribor, društvo Nagib in društvo Prostor Vmes iz Ljubljane. Projekt med drugim sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, ki je namenjen med drugim skupnostnemu ustvarjanju in izmenjavi znanj oziroma veščin na področjih kulturne produkcije, oblikovanja keramike, tekstilstva, nakita in zadružništva. Med prednostnimi cilji projekta so: povezovanje različnih priseljencev, migrantov in tujcev z lokalno skupnostjo ter uveljavljenimi slovenskimi ustvarjalci, odpreti prostor za osebni stik med ljudmi različnih kultur, krepiti zavedanje o doprinosu priseljencev k razvoju družbe in razvijati kompetence za vstop na trg dela. Razvoj zadružne oblikovalske etične blagovne znamke pa predstavlja glavno vodilo projekta, saj čutimo potrebo po vzpostavljanju novih priložnosti medsebojne solidarnosti, integracije, skrbi za okolje ter etične ekonomije.

V prostorih galerije Epeka bodo potekale delavnice kulturne produkcije in tekstilnega oblikovanja, katere bodo vodili Tomaž Tomljanovć (Dualik), Nina Holc (Ni-design) in Petra Hazabent (Nagib).

Medijski prispevek o razstavi.

Več informacij o projektu in urnikih na: https://www.terra-vera.org/si/akupara-inkubator

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: