7. januar, 2018
Ljubljana

Allium je del Etri tri skupnosti, ki povezuje tako posameznike kot različne organizacije, ki imajo skupen cilj: delovati družbeno odgovorno.

Spodbujamo ustvarjanje vključujoče družbe in z zaposlovanjem posameznikom iz ranljivih skupin omogočamo delo in karierni razvoj. Sodelovanje z gospodarstvom, nevladnimi organizacijami in kreativno industrijo ustvarja konkretne poslovne rezultate v lokalnem okolju. V Etri skupnosti verjamejo, da je odprto povezovanje, inovativnost in spreminjanje navad gibalo trajnostnega razvoja celotne družbe! Družbeno odgovornost merijo v številu ustvarjenih trajnostnih delovnih mest za težko zaposljive posameznike, in različne organizacije, ki sodelujejo z njimi terimajo tako priložnost vračati družbi.

Vodijo jih načela skrbi za okolje (ekologija), dobrega počutje na delovnem mestu (ergonomija) in odgovornega potrošništvo (etična ekonomija). Sledijo načelom krožnega gospodarstva, zato se usmerjajo v ponovno uporabo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov. Stremijo k uporabi energije iz obnovljivih virov, opuščajo uporabo nevarnih kemikalij, znižujejo porabo surovin ter preko skrbne zasnove izdelkov, nastajanje odpadkov znižujejo proti ničelni stopnji.

Naslov: Železna cesta 16, 1000 Ljubljana
Tel:  040 977 741
E-mail: info@etri.si
Splet: https://etri.si/

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: