22. – 23. februar, 2022
Berlin

Epeka Berlin je 22. in 23. februarja v Berlinu gostila mednarodni projektni sestanek v okviru projekta Art 4 Inclusion.

Na projektnem sestanku smo podrobneje ocenili stanje razvoja intelektualnih rezultatov in ponovno zastavili časovnico, ki jo je bilo potrebno spremeniti zaradi zaostrenih razmer povezanih z epidemijo proti koncu leta 2021.

O projektu:
Zaradi pandemije, ki jo je povzročil Covid-19, so bili negativno prizadeti številni sektorji. Zlasti se je ustavila umetniška in kulturna dejavnost, kar je imelo uničujoče posledice tako za strokovnjake kot za družbo kot celoto – zlasti za pripadnike ranljivih družbenih skupin.
Cilj projekta Art for Inclusion so: spodbujati socialno in delovno vključenost mladih migrantov in manjšin (YMM) s pomočjo umetnosti; spodbujati zaposljivost mladih umetniških strokovnjakov ter ozaveščati širšo javnost o pomenu umetnosti in kulture v procesih družbenega in gospodarskega razvoja v Evropski uniji.

Več o projektu: https://www.art4inclusion.eu/

Koordinator:

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS (Španija)

Projektni partnerji:

EPEKA Berlin (Nemčija), EPEKA (Slovenija) in CINEMATEK (Grčija)

Več o projektu: https://www.art4inclusion.eu/

Projekt je financiran iz programa Erasmus+