1. marec, 2021 do 31. december, 2022
Mednarodno

Projekt ART 4 INCLUSION (A4I) je bil zasnovan v razmerah, ki so izziv za Evropsko unijo: pandemija, ki jo povzroča COVID-19. Prizadeti so vsi sektorji, pandemija pa močno vpliva na družbene dejavnosti na splošno ter zlasti na umetniške in kulturne dejavnosti. Poleg tega se izzivi na področju vključevanja in zaposljivosti mladih migrantov in manjšin, s katerimi se EU sooča že dlje , še zaostrujejo, saj se povečuje število izrednih socialnih razmer. Spričo teh težav je lahko umetnost orodje za izražanje in sporočanje individualnih občutkov in socialnih problemov, za spodbujanje opolnomočenja, dialoga in vključevanja. Prav tako je treba bolj kot kdaj koli prej izkoristiti bogastvo umetniških disciplin, javnost in institucije pa ozavestiti o njihovem pomenu v družbenem življenju.

V tem smislu projekt nastaja z namenom spodbujanja socialne in delovne vključenosti mladih migrantov in manjšin s pomočjo umetnosti, da bi se odzvali na razmere, ki jih je povzročila pandemija COVID-19. Za dosego tega splošnega cilja bodo izvedeni naslednji specifični cilji:

  • Spodbujanje socialne vključenosti mladih migrantov in manjšin s pomočjo kulture in umetnosti.
  • Spodbujanje zaposljivosti mladih umetniških delavcev, ki so jih prizadele razmere, nastale zaradi pandemije COVID-19.
  • Spodbujanje sodelovanja mladih migrantov in manjšin prek kulture in umetnosti.
  • Ozaveščanje javnosti o pomenu umetnosti in kulture v procesih družbenega in gospodarskega razvoja v Evropski uniji.

Konzorcij A4I bo razvil dva glavna intelektualna rezultata za dosego zgoraj navedenih ciljev:

Intelektualni rezultat 1: VODNIK SOCIALNE PARTICIPACIJE Z UMETNOSTJO ZA MLADINO

Kljub uporabi umetnosti kot metodološkega elementa za spodbujanje procesov sodelovanja in socialnega vključevanja mladih migrantov in manjšin ni skupnega vodnika, ki bi se lahko uporabljal v različnih državah članicah EU in bi razlikoval med petimi glavnimi umetniškimi disciplinami, kot so glasba, ples, gledališče, cirkus in kino. To pomanjkanje bo odpravljeno z vodnikom. Njegov namen je odpreti paleto dejavnosti za mlade, da bi spodbudili njihov proces socialnega vključevanja, saj ponuja praktične izobraževalne vire, ki jih lahko uporabljajo mladi med 16. in 30. letom starosti. Razvili bomo vodnik aktivnosti za spodbujanje sodelovanja in socialne vključenosti mladih s pomočjo plesa, glasbe, cirkusa, gledališča in kina. Vodnik bo vseboval temeljne elemente, prilagojene mladi populaciji, z dejavnostmi in izobraževalnimi viri, uporabnimi v procesu vključevanja in socialne vključenosti v njihovo skupnost.

Intelektualni rezultat 2: E-UMETNIŠKO PODROČJE

Gre za spletno platformo, namenjeno mladim migrantom in manjšinam ter mladinskim strokovnjakom. Sestavljena je iz dveh glavnih delov. Prvi je E-IZOBRAŽEVALNO PODROČJE, ki bo vključevalo dejavnosti iz Vodnika. Drugi je PODROČJE PARTICIPACIJE, inovativen razdelek, ki bo upravičencem projekta omogočal neposredno sodelovanje pri različnih dejavnostih, razvitih v okviru projekta. Imel bo dva dela: MLADINSKO PODROČJE, kjer bodo mladi migranti in manjšine ustvarjali videoposnetke, povezane z Vodnikom, in UMETNIŠKO KAMPANJO, kjer bodo lahko sodelujoči strokovnjaki s področja umetnosti z ozaveščanjem prek dokumentarnih videoposnetkov delili informacije, povezane z njihovim poklicnim področjem, koristmi, ki jih prinaša mladim migrantom in manjšinam, ter posledicami, ki jih je imela zdravstvena kriza, povzročena s COVID19, na njihov poklicni sektor.

Koordinator:

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS (Španija)

Projektni partnerji:

EPEKA Berlin (Nemčija), EPEKA (Slovenija) in CINEMATEK (Grčija)

Več o projektu: https://www.art4inclusion.eu/

Projekt je financiran iz programa Erasmus+

Projekt podpira: