September/oktober 2016
Kardzhali, Bolgarija

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje kot partner pri KA2 Erasmus+ projektu z naslovom Umetniška mladinska četrt s partnerji iz Belgije, Bolgarije in Slovenije.

V mladinskem delu je veliko povpraševanje po možnosti, kje lahko mladinski delavci v sodelovanju z organizacijami in mladinskimi umetniškimi skupnostmi izvajajo aktivnosti v javnem prostoru. Prav tako smo se to spraševali v vseh sodelujočih organizacijah. Za odgovor na to vprašanje bomo tekom projekta ustvarili Evropski zemljevid v obliki postra s posebnim poudarkom na lokacije v lokalni skupnosti. Poster bo ob enem razkrival napredek projekta. Izvajali ga bomo na lokalnem nivoju, kot tudi transnacionalno, ker bo povezoval mednarodno umetniško skupnost.

Cilji projekta so:

  • izvajati visoko kvalitetno mladinsko delo s produktom zemljevida javnih prostorov, kjer lahko mladina ustvarja,
  • spodbujati in opolnomočevati participacijo ali sodelovanje in aktivno državljanstvo mladih v okviru projekta,
  • povečati izobraževanje in načine poučevanja med izobraževalci in mladinskimi delavci.

Za več informacij pošljite e-mail z motivacijskim pismom in CV-jem na epeka@epeka.si
Koordinator projekta partnerske organizacije: Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., stefan@epeka.si.

Promocija projekta: Tjaša Teržan, sodelavka Združenja EPEKA, so. p., tjasa@epeka.si

Artneighboryouth

Od 8. 4. do 10. 4. smo v mestu Maribor gostili projekt »Artneighboryouth«. Skušali smo povezati mlade ljudi, mladinske organizacije (mladinske delavce) in mladinske delavce iz izobraževalnih ustanov. Glavni namen oziroma cilj našega projekta je bil promovirati umetnost v javnem prostoru. Zaradi tega smo se odločili uporabiti javne površine zapuščene zgradbe in površine podhoda na tržnici. Odločili smo se, da tem javnim površinam damo novo podobo. V ta namen smo uporabili grafite. Povabljeni gostje iz Srbije in tudi slovenski udeleženci so tako preuredili površine s svojimi grafiti. Naše delo smo začeli takoj po zajtrku in končali malo pred večerjo. Med potekom našega dela se je veliko ljudi ustavilo in nas opazovalo. Med njimi so bile mlade družine z otroki, študenti in tudi ljudje starejše generacije. Naše delo so pohvalili in tudi komentirali. Veliko ljudi si je zaželelo, da bi se kaj takega večkrat dogajalo in da bi mesto s tem izboljšalo podobo. Brez manjših težav seveda ni šlo. Policija in varnostna služba Sintal sta namreč sprva mislila, da rišemo in ustvarjamo grafite brez kakršnegakoli dovoljenja. Vse smo rešili na sporazumen in miroljuben način.

On 8, 9 and 10 April 2016 we hosted the project “Artneighboryouth” in Maribor. We tried to connect young people, youth organizations (youth workers) and youth workers from educational institutions. The main purpose or goal of our project was to promote art in public space. For this reason, we decided to use the public areas of abandoned buildings and areas underpass at the market. We have decided to add them a new image. For this purpose, we have used graffiti. Invited guests from Serbia and Slovenian actors have also rearranged the surface with their graffiti. Our work started immediately after breakfast and ended a little before dinner. During the course of our work a lot of people has stopped to watch us. Among them were young families with children, students and people of older generation. Our work was praised and commented on. Many people said it would be nice to do such things repeatedly, and that the city could change the image by that. We also had a bit of problems with Police and security sevice Sintal. They have thought that we draw and create graffiti without any allowance. Everything was solved in a peaceful and consensual manner.

Utrinki z delavnic:

GALERIJA

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.