Obdobje 2021 – 2023
»ARTephemeral v šolskem izobraževanju«

Projekt »ARTephemeral v šolskem izobraževanju« je rezultat sodelovanja 6 različnih organizacij v izobraževalni skupnosti iz Slovenije, Turčije, Italije in Španije.

Cilj je vključevanje učencev, zlasti tistih z manj priložnostmi v šolskem okolju, v razvoj ključnih podjetniških kompetenc skozi umetnost in uporabo novih tehnologij za zadovoljevanje zahtev vse bolj globalizirane in tehnološke družbe ter trga dela. Po drugi strani pa želimo izboljšati kakovost izobraževanja, tako, da šolskemu osebju zagotovimo orodja za poučevanje efemerne umetnosti, ki jih je mogoče uporabiti za različne predmete v šoli in/ali kot del učnega načrta likovne umetnosti. Zraven tega je cilj promovirati  efemerno umetnost kot orodje izražanja, ki bo učencem omogočilo sporočanje posledic, občutkov in čustev, ki jih je vpliv pandemije COVID-19 povzročil na njihovo življenje tako na osebni kot družbeni ravni, v šolskem in družinskem okolju. Učenci bodo razmišljali tudi o posledicah vpliva pandemije na njihovo poklicno prihodnost.

O NAS

Projekt bo izvajalo združenje različnih organizacij izobraževalne skupnosti iz Španije, Italije, Slovenije in Turčije. Med šestimi partnerji, vključenimi v ta projekt, so tri neprofitne organizacije z bogatimi izkušnjami pri evropskih projektih in na področju razvoja novih izobraževalnih metodologij, ki spodbujajo umetnost in ustvarjalnost kot orodje vklučevanja:

 • AIDEJOVEN (ŠPANIJA), usklajevalna organizacija, ki ima dolgo zgodovino delovanja na področju mladih z novimi izobraževalnimi metodologijami v okviru neformalnega in priložnostnega izobraževanja, kot so uporaba novih tehnologij, spodbujanje kulturnih in umetniških dejavnosti, gledališče in cirkus, katerega cilj je izboljšati državljanskih in socialnih kompetenc med mladimi.
 • LA ASOCIACION (ITALIJA) je neprofilna organizacija, ki je dejavna na področju izobraževanja, raziskovanja inovativnih orodij prek neformalnega izobraževanja, pomoči dužinam in strokovnjakom, pri oskrbi mladih, ki so prikrajšani ali kažejo socialne in/ali psihološke težave in/ali težave, povezane s šolskim izobraževanjem in zgodnjo opustitvijo šolanja. Ohranja stalno mrežo sodelavcev med šolami v Italiji in Evropi z močno udeležbo v njihovi regiji. Njen predsednik je odgovoren tudi za »INFORMACIJSKO TOČKO MLADIH«, ki je odvisna od občine Vasto.
 • EPEKA SLOVENIA (SLOVENIJA) je znanstveno in investicijsko združenje umetniških, kulturnih, izobraževalnih in tehnoloških programov. Njihove dejavnosti so povezane s spodbujanjem pravic ranljivih skupin, zlasti mladih in žensk. Izvaja različne izobraževalne dejavnosti za mlade z manj priložnostmi, z ustvarjanjem novih izobraževalnih orodij, da bi izboljšali svoje ključne veščine in kompetence ter jih približali trgu dela.

Po drugi strani pa obstaja javni zavod na regionalni in lokalni ravni:

 • MÜDÜRLÜĞÜ VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKALAR. Pokrajinski direktorat za družinsko in socialno politiko Ankare (Turčija) odloča o socialnih politikah povezanih z družino, ženskami, otroki, starejšimi in invalidi. Razvijajo in izvajajo dejavnosti v zvezi s socialnimi storitvami ter solidarnostjo in sodelovanjem med drugimi institucijami in nevladnimi organizacijami. Imajo bogate izkušnje z evropskimi projekti. Poleg tega ima kot javna ustanova vire in stike z odgovornimi za izobraževalne kompetence, s katerimi tesno sodeluje.

In dva izobraževalna centra:

 • Javno središče za osnovno izobraževanje CEIP SEIS DE DICIEMBRE (Torrejón de Ardoz, Madrid).
 • POLO LICEALE STATALE “Javni center za srednješolsko izobraževanje R. MATTIOLI v Vastu v Italiji.

MEDNARODNA SREČANJA

Skupaj bo 6 mednarodnih srečanj: 4 osebna in 2 virtualna. Srečanja bodo potekala 2 leti trajanja projekta, kar sovpada z oblikovanjem, razvojem in predstavitvijo intelektualnega izdelka. Glavni cilj je določiti časovni načrt za prihodnje ukrepe in določiti datume naslednjih srečanj.

 • Junij 2021 – prvo uvodno videokonferenčno srečanje
 • Oktober 2021 – Trajanje 3 dni (1 izlet) 2. mednarodno srečanje (Vasto, Italija)
 • Januar 2022 – Trajanje 3 dni (2 izlet) 3. mednarodno srečanje (Maribor, Slovenija)
 • Junij 2022 – četrto mednarodno videokonferenčno srečanje
 • Oktober 2022 – 5. mednarodno videokonferenčno srečanje
 • Februar 2023 – 3 dni (1 izlet) 6. mednarodno srečanje (Madrid, Španija)

DEJAVNOSTI

Med izvajanjem projekta so predvidene različne aktivnosti.

1. Izobraževalna dejavnost za učitelje

Prva je učna dejavnost za učitelje, katere cilj je doseči izboljšanje kakovosti izobraževanja z zagotavljanjem metodološkega priročnika za poučevanje efemerne umetnosti v šolskem okolju. Med učno dejavnostjo se bodo učitelji usposabljali za oblikovanje programske opreme in 3D modeliranje ter druga tehnološka orodja, da bi olajšali poučevanje in razvoj projektov s študenti. Umetniška komponenta bo zasnovana kot orodje za izboljšanje ključnih spretnosti študentov. Na koncu usposabljanja bodo morali učitelji razviti projekt, ki vključuje efemerno umetnost, ki se bo izvajal v njihovih izobraževalnih centrih, da bi preizkusili metodološki pristop, ki so ga usvojili, in svoje novo znanje prenesli na učence.

2. Izvajanje umetnostno efemernih projektov v šolah

Druga dejavnost bo vključevala izvajanje umetnostno efemernih projektov v šolah. Ta dejavnost je bistvena za prikaz, kako pomembna je uporaba efemerne umetnosti kot orodja za razvoj osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje. Učitelji bodo imeli štiri mesece za izvajanje projektov efemerne umetnosti v svojih šolah, spodbujanje skupnih dejavnosti in dela v multidisciplinarnih skupinah, ki bodo krepile družbene in državljanske kompetence učencev. Učenci bodo izboljšali svoje komunikacijske sposobnosti v maternem jeziku in v tujih jezikih. Med realizacijo projekta se bodo naučili komunicirati s sošolci in določiti svoje dolžnosti v delovni skupini: eden od njih bo zadolžen za poročanje o projektu, drugi za dokumentiranje, tretji za fotografiranje, itd. Izboljšali bodo svoje komunikacijske sposobnosti v tujih jezikih, saj bodo komunicirali z učenci iz drugih držav. Angleščina je komunikacijski jezik tega projekta in bo uporabljen za predstavitev in realizacijo video posnetkov projektov. Svoje matematične kompetence bodo izboljšali z izračuni, ukrepi za uporabo obsega kot orodja za izdelavo umetniških skulptur. Cilj te dejavnosti je osebni razvoj učencev s kritičnim razmišljanjem in uresničevanjem medosebnih veščin. Efemerna umetnost pomaga pretvoriti idejo v resničnost, kar bo povečalo občutek pobude in podjetnosti študentov. Uresničevanje projekta je povezano z ustvarjalnostjo, inovativnostjo in prevzemanjem tveganj ter zmožnostjo načrtovanja in upravljanja vsake faze za dosego svojega cilja. S to dejavnostjo bodo učenci uresničili svoje kulturno zavedanje in izražanje, spoznali in cenili bodo pomen ustvarjalnega izražanja idej, izkušenj in čustev skozi minljivo umetnost. Med aktivnostmi šolskih prireditev v vsaki državi bodo vsi likovni projekti, ki so jih ustvarili učenci, prikazani na razstavi, v kateri bodo sodelovale njihove družine, organi oblasti, učitelji itd. Strokovna komisija bo ocenila umetnine ter izbrala zmagovalno ekipo, ki ji bodo ponudili posebno nagrado. Zmagovalna skupina bo imela priložnost sodelovati v izmenjavi učencev, kar je tretja aktivnost, predlagana v projektu.

3. Mladinska izmenjava

Mladinska izmenjava bo potekala v Ankari v Turčiji, učenci v spremstvu učitelja bodo imeli možnost spoznati nove kulture in ljudi, deliti ideje in različne življenjske sloge, okrepiti evropsko zavest, izboljšati svoje komunikacijske sposobnosti v tujih jezikih s pomočjo participativne metodologije.

4. Sklepni dogodek

Ob koncu projekta je v Španiji načrtovan sklepni dogodek, na katerem bodo sodelovali tudi vsi projektni partnerji, saj bo dogodek potekal na šestem in zadnjem mednarodnem srečanju v Madridu. Ta dogodek bo potekal v središču mesta Madrid, da bi spodbudil dostopnost in sodelovanje čim večjega števila ljudi. Prireditev bo potekala v dvorani dogodkov v pisarni Evropskega parlamenta v Madridu. Ciljno občinstvo večkratnega dogodka bo raznoliko, da se poveča učinek projekta in spodbudi zanimanje ter razširjanje o metodah in rezultatih: izobraževalnih centrov, zlasti osnovnega in srednjega izobraževanja; mladinske organizacije; umetniška združenja; kulturne organizacije; člani tehničnega odbora za pripravo metodološkega priročnika; različni mediji, ki podpirajo razširjanje projekta.

Cilji dogodka so:

 • Predstaviti program Erasmus+ in njegove možnosti.
 • Predstavitev Metodološkega priročnika za poučevanje efemerne umetnosti.
 • Razširiti intelektualni izdelek.

Razdeljen bo na več delov:

 • Odprtje s strani pristojnega organa.
 • Predstavitev projekta, njegovih ciljev, dejavnosti, intelektualnega izdelka, rezultatov in vpliva. Za ta del bo odgovoren AIDEJOVEN kot koordinator projekta.

Računali bomo tudi na sodelovanje različnih vpletenih partnerjev, kot so strokovnjaki, učitelji itd. iz vsake države, ki bodo delili svoje izkušnje in koristi, ki jih je projekt prinesel njihovim študentom.

Dogodek bodo predvajali vsi projektni partnerji na svojem socialnem omrežju in v svojem delovalnem območju.

Po zaključku sklepnega dogodka bodo vsi podatki, videoposnetki, govori in zaključki naloženi na spletno stran projekta ter na spletna mesta vsakega od partnerjev.

INTELEKTUALNI IZDELEK

Načrtovan je nastanek intelektualnega produkta “METODOLOŠKI VODIČ ZA UČENJE EFEMERNE UMETNOSTI V ŠOLI”, ki bo oblikoval nove izobraževalne pristope za spodbujanje poklicnega razvoja in dostopa do zaposlitve prihodnjih generacij na kulturno -umetniškem področju z razvojem ključne veščine in kompetence. Ciljna skupina bodo učitelji, ki jim bodo vsebine koristile med usposabljanjem, pa tudi učenci, ki bodo uživali v izvajanju projektov Art Ephemeral v svojih šolah in razvijali digitalno, podjetniško, izrazno žilico in spretnosti določanja ciljev s sodelovalnimi aktivnostmi in ker bo drugi del vključeval njihove projekte, ki bodo zmagovalcem namenili poseben prostor. Na ta način je ustvarjen celoten vodnik, ki vključuje vse pomembne vidike tega projekta: dejavnosti, ki spodbujajo vključevanje študentov, zlasti tistih z manj priložnostmi v šolskem okolju prek informacij in neformalnega učenja (vključno z digitalnim delom in uporabo novih tehnologij) s kulturno in ustvarjalno komponento, ki učencem pomaga pri pridobivanju ključnih znanj in kompetenc. Učiteljem pa zagotoviti orodja za poučevanje efemerne umetnosti, ki jih je mogoče uporabiti za različne predmete v šoli in/ali kot del učnega načrta likovne umetnosti.


GALERIJA

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: