20. – 30. avgust, 2015
Strasbourg, Francija

Združenje EPEKA, so. p., je partnerska organizacija pri projektu mladinske izmenjave BalsiKa 11, D.I.R.E., ki bo v Franciji združila 60 mladih, starih od 16 do 25 let in 14 vodij skupin iz dvanajstih držav: Francije, Nemčije, Turčije, Hrvaške, Srbije, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Albanije, Črne gore, Makedonije, Grčije in Kosova.

Glavna povezava med udeleženci bo GLASBA. Udeleženci naj se ukvarjajo z glasbo in so pripravljeni sodelovati v BalsiKa mladinskem orkestru.

Obravnavane teme: medreligijski dialog
Uporaba neformalnih načinov izobraževanja: vprašalniki, izdelava posterjev, pedagoške igre, diskusije, srečanja s strokovnjaki, umetniške aktivnosti, učenje tujih jezikov, obiski muzejev, obisk Sveta EU, enodnevni ‘lov na zaklad’ po Parizu ipd.

Namen projekta: Med mladimi ustvariti zavedanje, da je medreligijski dialog bistvenega pomena za mir in spravo.

Udeleženci bodo s skupinskim delom priredili koncert v okviru tisoče obletnice Katedrale Notre Dame v Strasbourgu in umetniške postavitve, ki bodo na ogled v Svetu Evrope in na različnih lokacijah v Strasbourgu.

Delovni jezik izmenjave je angleščina, vendar slabše znanje jezika ni ovira za sodelovanje, temveč spodbuda za aktivno komunikacijo in širjenje veščin.

Projekt financira EU program Ersamus+.

Mladinska izmenjava promovira evropski certifikat YOUTHPASS.

Stroške nastanitve, prehrane in programa krije organizator aktivnosti oziroma gostujoča organizacija. Del povrnjenih potnih stroškov na udeleženca iz Slovenije je določen glede na razdaljo, kar lahko preverite tukaj: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Združenje EPEKA, so. p. podpirajo Mestna občina Maribor, Urad za mladino RS, EU program Erasmus + in EU Kultura.

Za več informacij pošljite e-mail z motivacijskim pismom in CV-jem na epeka@epeka.si.

Koordinator projekta: Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., stefan@epeka.si.

Promocija projekta: Tjaša Teržan, sodelavka Združenja EPEKA, so. p., tjasa@epeka.si.

ERASMUS plus