September – december, 2020
Maribor, Slovenija

V četrtek, 24. septembra, ob 18. uri v VNRC Romska postaja pričenjamo z delavnico bobnanja, ki jo bo vodil Marko Soršak – Soki, bobnar skupine Elvis Jackson, znan po dobrodelnem projektu 20za20 s katerim je 121 osnovnim šolam podaril preko 600 novih glasbil.

Na delavnici boste spoznali osnovne bobnarske prijeme in se naučili nekaj osnovnih ritmov, ki se uporabljajo v sodobni glasbi. Delavnica bo sproščena in zabavna. Bobnarsko predznanje ni potrebno. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami.

Delavnica bo potekala vsak zadnji četrtek v mesecu od septembra do decembra ob 18h v dolžini ene ure.

Udeležba na delavnici je brezplačna, potrebne so predhodne prijave na epeka@epeka.si.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.