September – December 2020

Roma Station

On Thursday, 24th September at 6 p. m. in Roma Station, we will start a drumming workshop, led by Marko Soršak – Soki, drummer of the group Elvis Jackson, famous for his project 20for20, which helped donate 121 primary schools over 600 new instruments. Workshop will help you get a basic drumming grip and fundamental rhythms commonly used in contemporary music. Workshop will be relaxed and a lot of fun. No prior knowledge required. Number of vacancies is limited so hurry up with applications. Workshops will be 45 minutes long and they’ll take place on last Thursday’s of the month, from September to December at 6 p.m.

Attendance is free, but prior reservations have to be made on epeka@epeka.si.

EU Funds

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.