Oktober, 2022 – februar, 2023
Maribor, Slovenija

V Združenju EPEKA, so. p., smo v sklopu projekta Catching up with digital space izvedli izobraževanja za starejše.

V okviru našega dolgoročnega projekta Erasmus+ “Catching up with digital space”, ki je namenjen izmenjavi izkušenj na področju izobraževanja starejših na temo medijske pismenosti in varnosti v spletnem okolju, smo izvedli izobraževanja za starejše na temo medijske pismenosti, varnosti in lažnih novic v spletnem okolju.

Celoten projekt je temeljil na izmenjavi izkušenj in znanja med generacijami, saj smo se zavedali, kako pomembno je, da tudi starejši ljudje razumejo in obvladajo sodobne tehnološke izzive. Naš cilj je bil zagotoviti, da se starejši počutijo varne in samozavestne pri uporabi interneta ter družbenih medijev.

Začeli smo z izvedbo izobraževanj na temo medijske pismenosti, kjer smo udeležencem razložili, kako prepoznati lažne novice ter kako se zaščititi pred spletnimi grožnjami. Skozi raziskave in praktične vaje smo jih naučili, kako kritično ocenjevati informacije, ki jih najdejo na spletu, ter kako prepoznati zavajajoče vsebine. Uporaba različnih spletnih orodij in aplikacij je postala del njihove vsakodnevne rutine.

V sklopu lokalnih aktivnosti, ki so v projekt vključile več kot sto starejših posameznikov, starih 50 let in več. Te aktivnosti so vključevale delavnice, predavanja in družabne dogodke, kjer so se udeleženci lahko medsebojno spoznavali, izmenjevali izkušnje ter kreirali varno digitalno okolje med sabo.

V projektu “Catching up with digital space” smo uspeli doseči zelo pozitivne rezultate. Udeleženci so pridobili novo znanje, samozavest ter veščine, ki so jih uporabili pri svojih vsakodnevnih spletnih aktivnostih. Poleg tega smo okrepili občutek povezanosti med starejšo generacijo in mlajšimi strokovnjaki, kar je prispevalo k boljšemu razumevanju in spoštovanju med generacijami.

Projekt Erasmus+ “Catching up with digital space” je postal zgled uspešnega sodelovanja med generacijami ter izkazal, da je medijska pismenost in varnost v spletnem okolju ključnega pomena za vse generacije. Z veseljem pričakujemo nove priložnosti za nadaljnje izobraževanje in izmenjavo znanja med generacijami v digitalnem svetu.

Galerija

Projekt je financirala Evropska unija v okviru programa Erasmus+.
Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. Program si prizadeva pomagati ljudem razvijati kompetence in znanja, ki jih potrebujejo za uspeh v globaliziranem svetu.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: