6. – 11. marec, 2023
Brno, Češka

Člani Združenja EPEKA, so. p., smo sodelovali pri izvedbi seminarja za prilagoditev delovnih metod in orodij ter njihovo dodelavo v končno različico.

Starejši so zelo ranljiva in zapostavljena družbena skupina, kar zadeva medijsko pismenost, odpornost na dezinformacije in digitalne kompetence. To posledično ogroža demokratični razvoj naše družbe, zato želimo s tem projektom povečati zmogljivosti vključenih organizacij in opolnomočiti naše zaposlene, ki delajo s starejšimi, z novimi veščinami in metodologijo za pristop k starejšim, da bi povečali njihovo medijsko pismenost in digitalne kompetence.

Koordinator projekta je Cesta rozvoje, z.s. (CZ), partnerja pa Združenje Epeka (SI) in FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT OUTSOURCINGU (PL).

Projekt je financiran iz programa Erasmus+ Evropske unije.