November 2021 do april 2023
Erasmus+

Z veseljem sporočamo, da je Združenje EPEKA, so. p., partner v Erasmus+ projektu Catching up with digital space.

Starejši so zelo ranljiva in zapostavljena družbena skupina, kar zadeva medijsko pismenost, odpornost na dezinformacije in digitalne kompetence. To posledično ogroža demokratični razvoj naše družbe, zato želimo s tem projektom povečati zmogljivosti vključenih organizacij in opolnomočiti naše zaposlene, ki delajo s starejšimi, z novimi veščinami in metodologijo za pristop k starejšim, da bi povečali njihovo medijsko pismenost in digitalne kompetence.

Aktivnosti
1. Spletni uvodni sestanek
2. Fokusne skupine za analizo potreb starejših
3. Seminar za vključitev rezultatov fokusnih skupin v novo metodologijo in orodja
4. Job shadowing na Poljskem in v Sloveniji
5. Lokalne dejavnosti za izvajanje novih metod v praksiepeka
6. Seminar za prilagoditev delovnih metod in orodij ter njihovo dodelavo v končno različico.
7. Spletno srečanje za končno evalvacijo

Učinek
Pričakujemo, da bodo organizacije povečale svoje zmogljivosti na področju izobraževanja odraslih, da bodo oblikovale novo metodologijo in orodja za pristop k starejšim ter jim bodo lahko posredovale znanje in veščine medijske pismenosti in digitalnih orodij. Rezultati bodo povzeti v knjižici, ki bo na voljo organizacijam, ki delajo z odraslimi, in se bodo delili na platformi EPALE.

Galerija

Koordinator projekta je Cesta rozvoje, z.s. (CZ), partnerja pa Združenje Epeka (SI) in FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT OUTSOURCINGU (PL).

Projekt je financiran iz programa Erasmus+ Evropske unije.