13. – 14. oktober, 2023
Bruselj, Belgija

Združenje EPEKA, so. p., se v okviru projekta #Civilhood v Bruslju udeležuje Okrogle mize z naslovom “Vključevanje ne spremljanih mladoletnikov: Potencial, izzivi in politični predlogi.”

Okrogla miza je del projekta EU z naslovom “Izboljšanje prehoda ne spremljanih mladoletnikov v zgodnjo odraslost prek državljanske vzgoje in vključevanja na trgu dela – Civilhood.”

Na dogodku so govorniki izpostavili ključna področja intervencije, ovire, s katerimi se soočajo upravičenci, ter izzive, ki se pojavljajo pri delu organizacij. Poudarjena je bila tudi izjemna pomembnost oblikovanja celostne politične strategije za podporo gostoljubnosti in vključevanja, ki bi se izvajala v okviru enotne evropske politike za zaščito mladoletnikov.

Predstavili in predali smo priporočila za izboljšanje položaja mladoletnikov gostiteljici srečanja Theresi Bielowski in drugim poslancem Evropskega parlamenta, kot so Petros Kokkalis, ter pisarnam Milana Brgleza in Irene Joveva.

Na dogodku so imeli tako govorniki kot tudi občinstvo priložnost za razpravo in izmenjavo mnenj na to temo.”

Partnerski konzorcij sestavljamo:

Projekt podpirajo: Evropski sklad za migracije in integracijo (AMIF), Ministrstvo za javno upravo.

Projektu lahko sledite na:
1. Facebook: The Civilhood Project
2. https://www.linkedin.com/company/civilhoodproject/?viewAsMember=true
3. https://civilhood.eu/

Galerija