1. januar, 2022 – 31. december, 2024
Različne lokacije

Z veseljem sporočamo, da smo v Združenju EPEKA, so. p., partner v projektu Državljanstvo: Prehod mladoletnikov brez spremstva v zgodnjo odraslost s pomočjo državljanske vzgoje in vključevanje na trg dela, ki je financiran s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF).

Državljanska vzgoja je pomembna, a včasih predstavlja spregledano sredstvo za vključevanje migrantov na trg dela, zlasti mladoletnikov brez spremstva, ki prehajajo v odraslost. Da bi spodbudili njihov vstop v delovno silo nove države na način, ki je v obojestransko korist, bo projekt Civilhood usposabljal strokovnjake, ki se ukvarjajo z njihovo podporo v petih sodelujočih državah članicah (Grčija, Italija, Ciper, Slovenija in Avstrija), z namenom, da bi jim zagotovili potrebna državljanska znanja. Predlagani ukrep je namenjen spodbujanju obravnave mladoletnikov brez spremstva kot imetnikov pravic v skladu z njihovimi najboljšimi interesi, povezanimi z njihovo otroško dobo.

Glavne predlagane dejavnosti projekta so:
Analiza potreb in izmenjava dobrih praks,  izvedba usposabljanj za strokovnjake, ki nudijo podporo mladoletnikom brez spremstva v javnem in zasebnem sektorju, ter pilotno usposabljanje za mladoletnike brez spremstva, razvoj trajnostnih orodij za usposabljanje in ozaveščanje v več jezikih, vključno z najpogosteje govorjenimi jeziki migrantov, dejavnosti razširjanja, komuniciranja in ozaveščanja, vključno z okroglo mizo v Parlamentu EU.

V okviru projekta se bo o inovativnih metodah usposabljalo 350 zainteresiranih strani, ki bodo pilotno preizkusile svoja nova znanje in spretnosti; prav tako bomo z usposabljanjem dosegli 150 mladoletnikov brez spremstva. Za mladoletnike brez spremstva, zainteresirane strani in izvajalce usposabljanj bodo pripravljeni tudi trije priročniki, ki bodo dostopni deležnikom, ki pri svojem delu sodelujejo z mladoletniki brez spremstva. Rezultati projekta bodo predstavljeni nacionalnim zainteresiranim stranem in oblikovalcem politik ter zainteresiranim stranem EU.


Partnerski konzorcij sestavljamo: ARSIS KOINONIKI ORGANOSI YPOSTIRIXIS NEON (ARSIS), KENTRO EVROPAIKOU SYNTAGMATIKOU DIKAIO IDRYMA THEMISTOKLI KAI DIMITRI TSATSOU (CECL), CESIE (CESIE), ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO ZDRUZENJE ZA UMETNOST, KULTURNE IN IZOBRAZEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA, SOCIALNO PODJETJE (ZDRUZENJE EPEKA), CODECA – CENTER FOR SOCIAL COHESIONDEVELOPMENT AND CARE LIMITED, SUDWIND VEREIN FUR ENTWICKLUNGSPOLITIK UND GLOBALE GERECHTIGKEIT in OSTERREICHISCHE KINDERFREUNDE (OKF).


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: