April, 2020
Romska postaja

Mobilni telefoni, posebno tipke in ekrani, ki se jih pogosto dotikamo, so lahko zelo onesnaženi.

Pot prenosa okužbe lahko predstavlja tudi mobilni telefon, ki ga onesnažimo, če ga prijemamo z onesnaženimi rokami. To je zlasti pomembno v zaprtih javnih prostorih, pa tudi na odprtih javnih mestih, kjer se ljudje dotikajo različnih površin, kot so ograje, držala, klopce, ipd. Pomembno je, da se izogibamo uporabe telefona v trgovinah, čakalnicah in drugih zaprtih javnih prostorih. Prav tako telefona ne odlagajte na površine, ki se jih lahko dotikajo drugi. Paziti je potrebno tudi, da se ob nošnji zaščitne maske med pogovorom le-te z mobilnim telefonom ne dotikamo.

Prav tako moramo telefon in slušalke razkuževati, pri čemer je potrebno paziti, da s tekočim sredstvom naprave ne uničimo. Za večino mobilnih telefonov velja, da se jih očisti z mehko krpico, navlaženo z vodno raztopino mila in po potrebi razkuži z mehko krpico, navlaženo z raztopino 70 % alkohola (etanol) ali razkužilnim robčkom. Odstranite ovitek in s čistimi rokami skrbno obrišite vse površine telefona in pustite, da se posuši. Pazite na odprtine telefona. Podobno očistite tudi ovitek telefona in slušalke. Mobilni telefoni z bolj občutljivimi ekrani imajo lahko bolj zahtevne načine čiščenje in razkuževanja, zato se za specifične informacije obrnite tudi na spletne strani proizvajalca vašega telefona.

Vir

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.