Junij, 2021
NIJZ

Bliža se čas dopustov in potovanj, zato vas vabimo, da se seznanite s smernicami za varnejša in bolj brezskrbna potovanja v času epidemije.

NIJZ je pripravil več napotkov in tudi povezav, za lajšanje potovanj v času Covid-19.

“Situacija glede širjenja virusa je dinamična in se neprestano spreminja, zato svetujemo, da spremljajte stanje in priporočila glede potovanj na spletnih straneh NIJZMinistrstva za zunanje zadeve in portalu GOV.SI.

Priporočamo, da:

Svetujemo, da pri načrtovanju poti spremljate epidemiološko situacijo na destinaciji in se pred potovanjem natančno pozanimate o pogojih vstopa v državo, tamkajšnjih trenutnih razmerah ter možnostih oskrbe v primeru, da na potovanju zbolite.

Države so glede na njihovo epidemiološko situacijo razvrščene na sezname različnih barv, ki so objavljeni na naslednji povezavi. Tam so navedeni tudi ukrepi, sprejeti s strani Vlade RS, ki veljajo ob vstopu v Slovenijo in so opredeljeni v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Osebe, ki bodo ob vstopu v Slovenijo v skladu z ukrepi Vlade RS napotene v 10 dnevno karanteno na domu, naj upoštevajo navodila za karanteno na domu, ki jih najdete na naslednji povezavi.

Seznami držav:

a) zelena, če je država razvrščena na seznam tretjih držav, za katere bi bilo treba odpraviti omejitev potovanj, ki ga pripravlja Svet EU;

b) rdeča, če je država razvrščena na seznam območij z osnovnim tveganjem (»basic risk areas«), ki ga objavlja RKI;

c) temno rdeča, če je država razvrščena na seznam območij z visoko incidenco primerov (»high incidence areas«) ali na seznam območij s skrb vzbujajočimi različicami (»areas of variants of concern«), ki ju objavlja RKI;

d) oranžna, če država ni razvrščena na nobenega od seznamov v točkah a), b) in c).”

Vir in več informacij.

Za več informacij ali podrobnejšo razlago nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.