April, 2020
Romska postaja

Spanje je ključnega pomena za naše fizično in duševno zdravje in hkrati pomemben dejavnik za odpornost na virusne in bakterijske okužbe.

Epidemija COVID-19 je v naše vsakodnevno življenje vnesla veliko sprememb, ki močno zaznamujejo življenjske ritme in posledično vplivajo tudi na spanje. Zaradi pomembnosti spanja in spočitosti za večanje imunske odpornosti in zmanjševanje verjetnosti, da zbolimo, je NIJZ pripravil napotke za čim bolj kakovostno spanje v obdobju epidemije.

Vir

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.