April, 2020
Romska postaja

Ker mnogi med nami uporabljamo prodajne avtomate za hrano in pijačo, je smiselno navesti nekaj napotkov za njihovo varno uporabo med epidemijo COVID-19.

Zavedati se moramo, da so prodajni avtomati, posebno tipke, lopute in ročaji vratc, pogosto močno onesnaženi, saj se jih dotika veliko število ljudi. Dolžnost lastnikov avtomatov je, da jih redno razkužujejo, kljub temu pa morajo biti odgovorni tudi uporabniki. V kolikor je ob avtomatu na voljo razkužilo mora uporabnik pred vnosom številke za izbrani izdelek razkužiti roke, vnesti kodo izdelka in roke ponovno razkužiti, preden vzame izdelek iz avtomata. Uporabnik lahko prav tako uporabi rokavice za enkratno uporabo. V kolikor ni na voljo niti razkužila niti rokavic, lahko v skrajnem primeru uporabimo čist robec ali papirnato brisačo, ji jo po uporabi zavržemo.

Z rokami, s katerimi smo se dotikali potencialno onesnaženih površin se ne dotikamo obraza, posebno ne ust, nosu in oči, in si jih ob prvi priložnosti umijemo. Po prihodu domov živila iz trgovin in avtomatov primerno obdelamo. NIJZ je pripravil napotke za ravnanje z živili.

Vir

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.