21. maj, 2021
Maribor

V petek ob 10. uri smo izvedli okroglo mizo z naslovom Prednosti Nature 2000 za lokalno okolje, ki smo jo izvedli na Mariborskem otoku, področju, ki spada po zaščiteno območje Nature 2000.

21. maja obeležujemo Evropski dan Nature 2000, ki se nanaša na 21. maj 1992, ko sta bila odobrena Direktiva EU o habitatih in program LIFE. Ta direktiva je skupaj z Direktivo o pticah (sprejeta leta 1979) postala osnova omrežja EU zavarovanih območij Natura 2000. Danes Natura 2000 sestavlja več kot 27 800 območij EU, ki uspešno prispevajo k ohranjanju naše edinstvene evropske naravne dediščine.

Slovenija velja za eno izmed najbolj zelenih držav znotraj Evropske unije. Skozi generacije smo naravo v Sloveniji uspeli ohraniti v takšni meri, da več kot polovico Slovenije predstavljajo območja posebnega pomena (56 % – Natura 2000, zavarovana območja, naravne vrednote, …). V Sloveniji je 355 območij Nature 2000, ki pokrivajo dobrih 37 % ozemlja države. Pri večini občin (83) Natura 2000 pokriva med 5 % in 30 % ozemlja, v 23 občinah pa 80 % ozemlja ali več.

Mariborski otok v Mestni občini Maribor je naravni otok na reki Dravi in spada v območje Nature 2000. Seznam rastlin, ki so jih našli na otoku, obsega več kot 330 vrst in predstavlja več kot 10 % vseh slovenskih rastlinskih vrst. Med njimi so tudi nekatere zavarovane vrste. Na otoku je bilo popisanih tudi okoli 70 vrst ptic, od katerih jih približno polovica na otoku tudi gnezdi. Ima velik pomen za oskrbo s pitno vodo. Na otoku načrpana voda služi za bogatenje podzemne vode na Vrbanskem platoju, ki je najpomembnejši vodni vir, saj s pitno vodo oskrbuje okoli 200.000 prebivalcev SV Slovenije.

V Združenju EPEKA, so. p., želimo opozoriti na pomen območja Natura 2000, ki igra ključno vlogo pri zaščiti in krepitvi našega naravnega kapitala.

S tem namenom smo na Mariborskem otoku ob 10.00 uri organizirali okroglo mizo z naslovom Prednosti Nature 2000 za lokalno okolje. Gostje okrogle mize so predstavili socio-ekonomske posledice zavarovanega območja za naše okolje ter koristi, ki jih območje, poleg zaščite naravne vrednosti, prinaša družbi in gospodarstvu na lokalni, regionalni, nacionalni in ravni evropske unije.
Ob 11.00 je potekala novinarska konferenca, na kateri smo se osredotočili na izpostavljene teme.

GALERIJA

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: