29. junij, 2021
Mariborski otok

V torek, 29. junija, vas ob 10. uri vabimo na Mariborski otok, kjer bo potekala predstavitev pomena reke Drave v lokalnem kontekstu in širšega pomena Podonavja v Evropi.

Reka Drava z obrečnim prostorom je prava zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji. Reka s svojim tokom oblikuje raznovrstna življenjska okolja, ki se izmenjujejo na majhnem prostoru, hkrati pa se zaradi rečnega delovanja nenehno spreminjajo. Območje reke Drave je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000 in sodi med zavarovana območja in naravne vrednote.

Zakaj omenjamo reko Dravo 29. junija, na Dan reke Donave?

Donava in območje, ki ga imenujemo Podonavje, zasedata eno tretjino evropske celine. Danes je Donava v središču mreže notranjih plovnih poti Evrope, dolgih 35.000km, pri čemer ves zliv obsega 817.000 km2. Pomembni pritoki kot so Inn, Sava, Tisa, Drina, Morava in številni drugi, med njimi pa seveda tudi reka Drava, soustvarjajo njen bogat hidrološki zliv. Med državami, ki so se zavezale, da bodo izvajale ukrepe varstva Donave, je tudi Slovenija, sicer ena od 15 držav podpisnic Konvencije o varstvu reke Donave.

V Združenju EPEKA, so. p., želimo na Dan reke Donave opozoriti na pomen reke Drave kot enega izmed njenih pritokov, ki igra pomembno vlogo pri razvoju Maribora in ponuja možnosti za številne aktivnosti, hkrati pa ima kot najbolj vodnata reka v Sloveniji tudi izjemen pomen za celotno državo. V okviru dogodka Dan reke Donave 2021 bomo s partnerji Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor, Zavodom RS za varstvo narave, OE Maribor in Dravskimi elektrarnami Maribor d.o.o. na Mariborskem otoku predstavili projekte in idejne zasnove tako za Štajersko in V Slovenijo ter Podonavsko regijo.

Po predstavitvi bomo v sodelovanju z Rafting klubom Maribor organizirali spust s kanuji z Mariborskega otoka do Pristana. VSE ZAINTERESIRANE POZIVAMO, DA SE ZA SPUST S KANUJI PRIJAVIJO (na el. naslovu petra@epeka.si).

Vabljeni!