16. – 23. junij, 2023
Barcelos, Portugalska

V juniju se mladinski delavci odpravljamo na usposabljanje v tujino. Greš z nami?

Program Digitalnega podjetništva in vključevanja (DEIP); cilja povečati znanje, ozaveščenost in spretnosti delavcev za mlade in nevladnih organizacij, z osredotočenjem na družbeno kohezijo, ustvariti trajnostno in zanesljivo mrežo, ki odgovarja na potrebe digitalne preobrazbe in zagotoviti trajno sodelovanje z združevanjem organizacij, ki so motivirane za sodelovanje iz držav programa.

Cilji projekta so:

  • Razvijanje sposobnosti mladinskih delavcev na področju socialne vključenosti, participacije, inkluzije in raznolikosti v okviru teme socialne kohezije.
  • Doživljanje procesa razvijanja in upravljanja projektov v sodelovanju z upoštevanjem lokalnih razlik.
  • Ustanovitev trajnostne mreže socialne kohezije, ki bo imela vpliv na mednarodni ravni in bo odgovorila na potrebe digitalne transformacije, za dvig ozaveščenosti o socialni koheziji skozi lokalne in nacionalne dogodke in projekte.
  • S prispevanjem k razvoju politike na področju socialne kohezije z zastopniškimi strategijami, ki jih bodo razvili partnerski projekti.

Glavni cilj IAFA je PODPORA LOKALNEMU RAZVOJU z namenom povišanja njegovih standardov na evropsko raven. IAFA želi zagotoviti, da bodo gospodarske in socialne politike medsebojno podpirajoče v globalni strategiji gospodarskega in socialnega razvoja, da bi ustvarili trajnostni razvoj. Zavzema se za spodbujanje medkulturnega sodelovanja med mladimi s programi, ki obravnavajo teme, kot so človekove pravice, enake možnosti, migracije, begunci in podjetništvo, pri tem pa se zaveda potreb po kolektivni solidarnosti in socialni vključenosti.

Udeležba je za člane Združenja EPEKA, so.p. brezplačna; kriti so tj. stroški poti, bivanja in prehrane v času trajanja projekta. Vas zanima več? Podrobne informacije si lahko ogledate znotraj Infopacka, za prijavo pa se lahko obrnete na elektronski naslov: matej@epeka.si

Projekt je financiran s strani programa Erasmus+.