5. julij, 2019
Romska postaja, Maribor

Vabljeni na predavanje in delavnico o socialnem podjetništvu, ki bo izvedena v Romski postaji, Preradovičeva 1, ob 15. uri.

Med zadnjo mednarodno aktivnostjo v okviru Erasmus+ KA2 projekta IGDV bomo za mednarodne goste in zainteresirano javnost pripravili delavnico o vzpostavljanju socialnih podjetij in njihovem pomenu za družbeno kohezijo.

V okviru delavnice, ki bo trajala 4 ure z enim odmorom za kavo, bodo udeleženci spoznali zakonitosti delovanja socialnih podjetij, primerjavo zakonske urejenosti socialnih podjetij v različnih državah in pomen socialnih podjetij za ohranjanje družbene kohezije. Mentor bo skupaj z udeleženci pripravil osnutke poslovnih načrtov socialnih podjetij, ki nagovarjajo potrebe ciljnih skupin, ki jih nagovarjajo posamezne organizacije udeležencev. Skladno z naravnanostjo projekta IGDV se bo delavnica osredotočala predvsem na socialna podjetja, ki jih vzpostavljajo ranljive družbene skupine ob podpori zunanjih mentorjev.

Delavnica bo zaradi mednarodne naravnanosti potekala v angleškem jeziku. Udeležba je brezplačna.