Januar – december, 2022
Romska postaja

Naše delavnice o zdravi prehrani bodo zajemale številne teme, ki bodo udeležencem pomagale razumeti pomen uravnotežene prehrane in kako jo doseči.

Delavnice bodo vključevale:

 1. osnovna načela prehranjevanja, vključno z makro- in mikrohranili
 2. razumevanje oznak na živilih in informirano izbiro živil
 3. načrtovanje in priprava obrokov
 4. razumevanje vpliva različnih načinov prehranjevanja na zdravje
 5. Kako uravnotežiti vegetarijansko ali vegansko prehrano
 6. razumevanje in obvladovanje alergij in preobčutljivosti na hrano.

Na delavnicah bodo udeleženci spoznali različna živila in skupine živil, ki so bistvena za uravnoteženo prehrano, ter se naučili, kako jih vključiti v vsakodnevne obroke. Na delavnicah bodo na voljo tudi praktični nasveti in strategije za nakupovanje in načrtovanje obrokov ter informacije o tem, kako izbrati zdravo hrano, ko se prehranjujete zunaj. Delavnice bodo vodili izkušeni strokovnjaki s področja prehrane in bodo vsem udeležencem, ne glede na njihovo predhodno znanje ali izkušnje, zagotovile dragoceno učno izkušnjo.

Srečanja bodo predvidoma potekala dne:

 • 22. 4. 2022
 • 15. 5. 2022
 • 17. 6. 2022
 • 22. 7. 2022
 • 26. 8 . 2022
 • 23. 9. 2022

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.