Januar – december, 2022
Romska postaja

Mladinski center je organizacija, ki skrbi za duševno zdravje mladih. Naš cilj je zagotoviti podporo in izobraževanje mladim, ki se soočajo s težavami na področju duševnega zdravja. Za to smo razvili različne dogodke, ki jim omogočajo spoznavanje različnih načinov, kako skrbeti za svoje duševno zdravje.

Naši dogodki so namenjeni mladim vseh starosti in iz različnih okolij. Vključujejo delavnice, predavanja, skupinske terapije in druge aktivnosti, ki so usmerjene k razvoju sposobnosti za spoprijemanje s stresom, izboljšanju odnosov in krepitev samozavesti. Vse naše aktivnosti so brezplačne in dostopne za vse, ki jih potrebujejo. Duševno zdravje je ključnega pomena za mlade, še posebej za tiste, ki pripadajo ranljivim skupinam. Težave na področju duševnega zdravja lahko vplivajo na njihovo sposobnost za uspešno učenje, razvoj odnosov in sposobnost za delo. Prav tako lahko vplivajo na njihovo splošno dobro počutje in kakovost življenja. Zato smo se odločili, da posvetimo naše delo podpori in izobraževanju mladih, ki potrebujejo pomoč na področju duševnega zdravja. Srečanja bodo predvidoma potekala dne:

  • 24. 2. 2022
  • 22. 4. 2022
  • 24. 6. 2022
  • 29. 7. 2022
  • 30. 9. 2022
  • 25 .11. 2022

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.