9. – 16. november, 2022
Istanbul, Turčija

Člani Združenja EPEKA, so. p., so se v sklopu projekta “Digit All in Action”. udeležili srečanja.

V Istanbulu je potekalo prvo srečanje partnerjev v okviru projekta “DigitAll in Action”. Dogodek je bil poimenovan “Nove koncepcije” in je bil namenjen razvijanju novih inovativnih metod neformalnega učenja z namenom njihove implementacije v skupaj zgrajeno, javno dostopno e-učno platformo v okviru projekta.

Srečanja se je udeležilo 10 trenerjev, mladinskih delavcev in članov upravnih odborov organizacij iz 3 držav projekta:

Svet Evropske unije je v dokumentu o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje določil okvir osmih ključnih kompetenc, ki jih je treba razviti pri vseh državljanih EU. Ena od njih so digitalne spretnosti, ki “vključujejo samozavestno, kritično in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij in sodelovanje z njimi pri učenju, delu in sodelovanju v družbi Nenehen razvoj tehnologije in digitalizacija življenja sta povezana tudi s številnimi nevarnostmi, ki se jih mladi ne zavedajo. Projekt obravnava trenutne skrbi v zvezi s kibernetsko varnostjo in je namenjen ozaveščanju o vprašanjih, ki vključujejo kibernetsko ustrahovanje, kibernetsko vzgojo in kibernetske napade. Poudariti želimo tudi vlogo lažnih novic, hkrati pa udeležencem približati njihov škodljiv vpliv na našo družbo in evropski sistem vrednot, ki temelji na strpnosti.

Glavni cilji projekta so:

  1. Izboljšati digitalno pismenost in veščine kritičnega razmišljanja.
  2. Razviti ustvarjalnost in digitalne spretnosti udeležencev.
  3. Ozaveščanje o pomenu varnega vedenja v omrežju.
  4. Ustvariti nove metode neformalnega učenja.

Partnerji pri projektu.

  • Fundacija Furora – Poljska
  • Youtheurasia – Turčija
  • Epeka – Slovenija

Galerija