01.10.2022 – 20.04.2023
Poljska, Turčija, Slovenija

Glavni cilji projekta:

  • razvoj najučinkovitejših metod neformalnega izobraževanja, ki razvijajo mehke veščine, da bi povečali ustvarjalnost in inovativnost ter povečali zaposljivost mladih
  • vzpostavitev inovativne platforme, ki bo vsebovala razvite in v praksi preizkušene metode neformalnega izobraževanja
  • povečanje digitalnih kompetenc izobraževalcev in povečanje sposobnosti mladih na področju digitalizacije in zavestne uporabe kibernetskega prostora
  • zagotavljanje učnega okolja za ciljne skupine, ki težko uspejo v uveljavljenih formalnih izobraževalnih sistemih, in povečanje prepoznavnosti neformalnega izobraževanja
  • izmenjava novih metod, dobrih praks in znanja med partnerskimi organizacijami

Aktivnosti projekta:

  • Novi koncepti – Turčija / NOVEMBER 2022
  • CyberZone – Poljska / MAREC 2023
  • 3. Evalvacija – Slovenija / SEPTEMBER 2023