15. maj, 2021
Maribor

Ob Svetovnem dnevu podnebnih sprememb, ki ga obeležujemo 15. maja, bomo v Združenju EPEKA, so. p., pripravili sklop aktivnosti. Z njimi želimo širšo javnost okrepiti z dodatnimi znanji, povezanimi z varovanjem okolja. Vse aktivnosti projekta bomo umestili na Mariborski otok, ki je bil že v 50-ih letih preteklega stoletja zavarovan kot naravna znamenitost in ima danes status površinsko geomorfološkega in botaničnega naravnega spomenika, ki predstavlja pomemben habitat živalskih vrst in je razglašen kot naravni spomenik.

Aktivnosti:

1. Očistmo Mariborski otok

  • 10.00 – 13.00

V sodelovanju s šolami, vzgojno-izobraževalnimi institucijami, zavodi in drugimi NVO, bomo Svetovni dan podnebnih sprememb otvorili z akcijo, ki je namenjena spomladanskemu čiščenju Mariborskega otoka.  Da bi pritegnili kar se da veliko število oseb, ki bodo aktivno sodelovale znotraj čistilne akcije, bo vsem udeleženim osebam, ki bodo organizatorju dogodka dostavili vrečo z nabranimi odpadki na voljo brezplačna uporaba igrišča za minigolf.

2. Predavanje: Kačji pastirji

  • 13.00 – 14.00

Damjan Vinko, profesor biologije

Pridružite se nam na predavanju o kačjih pastirjih v Sloveniji, o njihovih značilnostih in njihovem pomenu za ohranitev biodiverzitete. Tekom predavanja bodo udeleženim osebam predstavljene vrste kačjih pastirjev, prisotne na območju Maribora in Slovenije, prav tako jim bodo podane metodološke usmeritve za oprazovanje te izredno zanimive in pomembne živalske vrste.

3. Voden sprehod po naravoslovni učni poti na Mariborskem otoku

  • 14.00 – 15.00

Mateo Hočuršćak, Združenje EPEKA, so. p.

Za obiskovalce dogodka bomo izvedli voden sprehod po naravoslovni učni poti, primeren tudi za najmlajše. V okviru vodenega sprehoda bodo obiskovalci spoznali živalske in rastlinske vrste, ki poseljujejo Mariborski otok. Obiskovalci sprehoda se bodo naučili prepoznavati redke in ogrožene vrste rastlin (pasji zob, turška lilija, jetrnik, ciklama, ipd.), naučili se bodo prepoznavanja dreves, ki jih med sprehodom po otoku lahko vidimo, spoznali geološke in geomorfološke značilnosti otoka ter spoznali katere ptice bivajo in gnezdijo na otoku. V okviru sprehoda bodo udeležencem predstavljeni tudi zgodovinski pomen otoka za Maribor ter Ljudska pripovedka o kačji kraljici.

4. Delavnice ponovne uporabe

  • 10.00 – 16.00

Petra Kovačec, Združenje EPEKA, so. p.

Tekom celotnega dne bomo izvajali delavnice za otroke; delavnice bodo usmerjene v ponovno uporabo, s čimer želimo med otroki povišati ozaveščenost s področja varstva okolja. Delavnica bo naslovljena: Prinesi svoj tetrapak in ustvari denarnico. Obiskovalce bomo v okviru promocije aktivnosti pozvali, naj tetrapak, ki bi ga sicer zavrgli, prinesejo s seboj in iz njega ustvarijo nov izdelek. Odrasli bodo ob podpori usposobljenega osebja imeli priložnost ustvarjanja zaščitnih mask iz odpadnega tekstila.

5. Predavanje: Kaj lahko naredim, da pozitivno vplivam na okolje?

  • 16.00 – 17.00

Anja Cehnar, Združenje EPEKA, so. p.

V okviru aktivnosti bomo izvedli predavanje, namenjeno opolnomočanju ciljnih skupin z znanjem, kako v vsakodnevno življenje vnesti majhne spremembe, ob podpori katerih lahko pozitivno vplivamo na okolje. Dotaknili se bomo tem kot so trajnostni razvoj, krožno gospodarstvo, ekonomično upravljanje z viri, družbena odgovornost, ipd., s čimer želimo širšo javnost okrepiti z informacijami, znanji in priložnostmi, povezanimi z varovanjem okolja in povišano stopnjo ozaveščenosti s področja okoljevarstva.

Projekt sofinancira Mestna občina Maribor.

GALERIJA