13. – 21. april, 2023
Reggio Calabria, Italija

Člani Združenja EPEKA, so. p., sodelujejo pri mladinski izmenjavi na temo zaposlovanja mladih v Italiji.

Podjetništvo je pomembno gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest: ustvarja nova podjetja in delovna mesta, odpira nove trge, izboljšuje produktivnost in ustvarja bogastvo. Kulture, ki cenijo in nagrajujejo podjetniško vedenje, kot sta premišljeno prevzemanje tveganja in neodvisno razmišljanje, spodbujajo nagnjenost k razvoju novih rešitev za družbene izzive. To je lahko pomemben element za samostojnost, osebni razvoj in dobro počutje mladih. Podjetništvo, tako kot številna druga področja, zahteva dolgoročen pristop in močno vero v sposobnosti mladih. Da bi to dosegli, je treba mlade spodbujati in jim že od zgodnjega otroštva privzgajati podjetniški duh – pobudo, samozavest, premišljeno tveganje, ustvarjalnost, organiziranost -, da bi razvili vse svoje potenciale in uspešno vstopili na trg dela. S ciljem spodbujanja podjetništva mladih, s posebnim poudarkom na socialnem podjetništvu.

Želimo:

  • povečati zaposljivost udeležencev s formalnim, neformalnim in priložnostnim izobraževanjem;
    Delovno usmeritev v skladu z njihovimi vrednotami, talenti in stališči;
  • spodbujati podjetništvo, zlasti socialno, da bi mlade spodbudili k prevzemanju tveganja, krepitvi kritičnega in divergentnega razmišljanja za začetek uspešne kariere kot menedžer;
  • spodbujanje evropskih vrednot, kot so vključevanje, sprejemanje, raznolikost, strpnost, nediskriminacija, za pozitivne spremembe v družbi, zlasti na delovnih mestih;
  • spodbujanje orodij, kot sta Europass CV in Youth Pass, projektov prostovoljstva, kot sta Erasmus + in ESC, kot izkušenj in znanja, ki povečujejo zaposljivost;
  • spodbujanje kulturne ozaveščenosti in izmenjave med različnimi državami kot način za odpiranje misli, krepitev ustvarjalnosti ter spoštovanje drugih kultur in okolij;
  • izboljšanje mehkih veščin in digitalnih kompetenc, ki jih zahteva vodstvo, s poudarkom na spletnem ugledu;
  • pomoč mladim pri reševanju delovnih težav zaradi trenutne krize z virusom corona, s čimer se bodo bolje zavedali omejitev in možnosti ter lastnega potenciala.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: