2. – 9. marec, 2024
Gánt, Bányatelep, Madžarska

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje znotraj mednarodnega Erasmus+ projekta: Echoes of Tomorrow, ki ga izvajata Együtthato Egyesület in Tamaszpont Mopka.

Együtthato Egyesület  se ukvarjajo z  mladinskim in socialnim delom od leta 2010. Njihova ključna vrednota je solidarnost. Nahajajo se v 4. okrožju Budimpešte. Vključevanje romske skupnosti in mladih invalidov je za njih zelo pomembno.

Glavni cilj  Tamaszpont Mopka  je pomagati mladim v procesu, da postanejo zdravi odrasli. Njihove glavne dejavnosti so preventivne dejavnosti, posredovanje/prenašanje osnovnih človeških vrednot ter vzdrževanje dostopnega, nizkopražnega skupnostnega prostora.

O projektu

Usposabljanje »Echoes of Tomorrow« bosta izvajala Támaszpont Mopka in Együttható Egyesület pod akreditacijo Erasmus+ od 2. do 9. marca 2024 (vključno z dnevi potovanja).

Projekt ponuja:

 • platformo za sodelovanje;
 • učenje;
 • izmenjavo idej pri ustvarjanju med podobno mislečimi družbenimi strokovnjaki, ki se zavzemajo za sodelovanje pri ustvarjanju trajnostne prihodnosti za mlade.

Cilj izvajalcev projekta je razviti kompetence strokovnjakov, ki delajo z mladimi, da bodo le-ti vedeli kako obravnavati teme trajnostnega razvoja, odraščanja, krožnega gospodarstva, vloge medijev in velikih podjetij, vključevanja kurikuluma na teme okolja in podnebnih sprememb z uporabo načel kritične pedagogike, aktivizma in načine, kako izraziti svoje stališče do okoljskih vprašanj.

Učni rezultati:

 • poznavanje zgodovine zelenih družbenih gibanj, koncepta odraščanja in njegovega odnosa do družbenih funkcij;
 • sposobnost in povečan nabor spretnosti pri uporabi načel kritične pedagogike pri vprašanjih, kot so okoljevarstvo, podnebne spremembe, z družbeno ozaveščeno miselnostjo;
 • praktične izkušnje pri oblikovanju, izvedbi in ocenjevanju delavnic, povezanih s temo, z uporabo neformalnega izobraževanja;
 • pričakovana spodbuda/razvoj naslednjih osebnih veščin/odnosov;
  samozavest, vodenje, medosebna komunikacija, sodelovanje, k rezultatom usmerjeno načrtovanje in izvedba, kritično in analitično razmišljanje, medkulturna komunikacija ter profesionalna uporaba angleščine in IT sredstev.

PROFIL UDELEŽENCA?

 • ciljajo na gostovanje 25 strokovnjakov, ki delajo z mladimi;
 • želijo si sodelovanja in opolnomočenja mladinskih delavcev, socialnih delavcev
  aktivistov, organizatorjev gibanja in študentiov ustreznih programov, ki jih zanima spodbujanje pozitivnih družbenih sprememb in učenje več o temah;
 • ni starostne omejitve za udeležbo;
 • udeleženci naj bodo iz države programa Erasmus+;
 • delovno področje in/ali cilji organizacije pošiljateljice morajo biti povezani s temami projekta;
 • jezik projekta je angleščina. Zato se pričakuje udeležence (in morebitne osebne pomočnike) z znanjem jezika vsaj na ravni B2;
 • ta projekt spodbuja sodelovanje ljudi s posebnimi potrebami z zagotavljanjem okolja brez ovir in pomoči, če je potrebno.

Pišete lahko na INFO@EGYUTTHATO.EU.

Kako se prijaviti?

Za udeležbo na usposabljanju izpolnite prijavnico, najpozneje do 25. januarja 2024:

PRIJAVA

Stroški:

Prehrana, nastanitev in potni stroški usposabljanja so kriti iz dotacije Erasmus+. Potovanje na prizorišče iz Budimpešte bodo organizirali izvajalci, ko bodo vedeli ure prihoda udeležencev.

Želite dodatne informacije?

Stopite z izvajalci v kontakt prek INFO@EGYUTTHATO.EU.

Infopack