7. – 14. april, 2024
Magliano, Sabina, Italija

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje znotraj mednarodnega Erasmus+ projekta: EcoYouth.

OPIS PROJEKTA:

Tema te mladinske izmenjave je okolje, zlasti njegovo varstvo z večjo ozaveščenostjo med mladimi. Okoljsko vprašanje je v zadnjih letih postalo zelo aktualno zaradi ljudi, kot sta švedska aktivistka Greta Thunberg in Brazilka Catarina Lorenzo, ki sta imeli pomembno vlogo pri ozaveščanju javnosti na tem področju. Vendar pa je treba za ohranjanje okolja še veliko storiti. Najprej moramo spremeniti sebe: to je verjetno največji in najtežji izziv, s katerim se moramo soočiti. Spremeniti moramo svoje vedenje, odnos, vsakodnevne navade in celo gospodarski sistem. To je zelo težak izziv, vendar ne nemogoč: s filozofijo “majhnih korakov” in zahvaljujoč priložnostim, ki jih Evropska unija daje na voljo skupnosti, imamo možnost, da najprej spremenimo sebe, zlasti ljudi, ki sodelujejo v tem projektu in poskušajo spodbuditi zavest ter razviti bolj ekološki in ozaveščen odnos. Čas, ki ga imamo, se izteka, razmere v svetu so dramatične, zato moramo ukrepati zdaj, saj bo jutri že prepozno.

CILJI PROJEKTA:

Cilje izmenjave lahko povzamemo na naslednji način:

  • povečanje ozaveščenosti o okoljskem vprašanju;
  • razvijanje okolju prijaznega odnosa v vsakdanjem življenju in zmanjšanje našega vpliva na  okolje:
  • izmenjava izkušenj, mnenj, pristopov, informacij in primerov dobrih praks
    povezanih z okoljskim vprašanjem;
  • uporaba filozofije 3R (zmanjšanje, ponovna uporaba, recikliranje);
  • spodbujanje mladih k aktivnejšemu in zavestnejšemu družbenemu življenju (aktivno državljanstvo);
  • spodbujanje medkulturnega dialoga, občutka evropske pripadnosti in programa Erasmus+.

UDELEŽENCI:

V izmenjavi bo sodelovalo 25 udeležencev. Pet udeležencev iz vsake organizacije, vključno z vodjo skupine.

Mladinska izmenjava bo potekala v kraju Magliano Sabina v Italiji.
Magliano Sabina je občina v pokrajini Rieti v italijanski regiji Lacij, ki leži približno 50 kilometrov severno od Rima in približno 30 kilometrov zahodno od mesta Rieti. Na dan 31. decembra 2004 je imela 3.829 prebivalcev. Občina ima bogato zgodovino od rimske dobe in izjemno tradicijo prehranjevanja, zlasti tistega, ki je povezano z oljčnim oljem.

Udeležba je za člane Združenja EPEKA, so.p. brezplačna; kriti so tj. stroški poti, bivanja in prehrane v času trajanja projekta. Vas zanima več? Podrobne informacije si lahko ogledate znotraj infopacka, za prijavo pa se lahko obrnete na elektronski naslov: epeka@epeka.si

Projekt je financiran s strani programa Erasmus+

infopack

Galerija