December, 2020 – december, 2022
Epeka Berlin

Združenje EPEKA, so. p., z veseljem sporoča, da je Epeka Berlin prejela dotacijo nemške nacionalne agencije za izvedbo mednarodnega Erasmus+ KA2 projekta na področju izobraževanja odraslih Education for Labour Market Integration: Enabling Educators to Better Target Low- Qualified Adults (ELMI).

V projektu, ki ga vodi Epeka Berlin, sodeluje pet partnerskih organizacij: Epeka Slovenia (SI), IASIS (GR), ROMNI -APS (IT), Epeka Serbia (RS) in FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT OUTSOURCINGU (PL).

Projekt bo obravnaval kompetence in znanje izobraževalcev, ki delajo z odraslimi iz marginaliziranih in ranljivih družbenih skupin ter se soočajo s socialnimi, ekonomskimi in izobraževalnimi težavami. Vse partnerske organizacije pa tudi druge nevladne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih, so razvile edinstvene pristope in prakse, s katerimi se trudijo premagovati ovire končnih uporabnikov pri vstopu na trg dela in integraciji v družbo. Temeljno vodilo projekta je raziskati te prakse in spodbujati prenos najbolj obetavnih v nove lokalne in nacionalne kontekste.

Pri oblikovanju projekta je bila vodilna ideja dejstvo, da se številne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih, srečujejo s podobnimi težavami in v svojih ciljnih skupinah obravnavajo primerljive potrebe. Medtem ko je veliko projektov, zlasti tistih z mednarodno komponento, široko diseminiranih in so njihovi rezultati dostopni, če jih človek išče, je velik del operacij, ki se izvajajo na nacionalni ravni, manj dostopen, čeprav prinašajo zelo dobre rezultate. To vodi do tega, da organizacije v različnih državah „ponovno odkrivajo“ pristope, ki so že uveljavljeni drugje. Osnovni cilj ELMI je raziskati uspešne prakse, usmerjene v ranljive odrasle, analizirati njihov potencial za prilagajanje in prenos v nove kraje ter te prakse predstaviti izobraževalcem iz partnerskih organizacij in tudi deležnikom zunaj konzorcija.

Cilji projekta so:

 • povečati kompetence izobraževalcev
 • razviti zmogljivosti organizacij, ki izobražujejo odrasle, ki se soočajo z multiplo diskriminacijo
 • prepoznati in analizirati primere dobrih praks in njihove možnosti prenosa ter jih zbrati v zborniku
 • omogočiti vzgojiteljem, da spodbujajo boljše vključevanje končnih uporabnikov v širšo družbo in na trg dela
 • vzpostaviti mednarodno mrežo organizacij za izobraževanje odraslih, ki skupaj delajo na prihodnjih projektih, ki temeljijo na ELMI, in si izmenjujejo znanje
 • spodbujanje medetničnega dialoga in boja proti diskriminaciji

Ti cilji bodo doseženi z naslednjimi aktivnostmi in rezultati:

 • 1 zbirka dobrih praks, ki vsebuje 24 opredeljenih dobrih praks
 • 4 kratkoročni skupni dogodki za usposabljanje osebja, ki bodo obravnavali osnovne kompetence in digitalno pismenost, medkulturne aktivnosti in integracijo, reševanje konfliktov in obvladovanje stresa ter podjetniško razmišljanje; vsakega mednarodnega dogodka se bo udeležilo 12 izobraževalcev
 • 30 lokalnih dogodkov
 • 3 kulturni dogodki
 • 1 manjša konferenca

Trajanje projekta: 30. december 2020 – 29. december 2022

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: