7th December
Ljubljana

We’re happy to announce that the Association EPEKA, Soc. Ent. is going to contrubute at the international conference 8th Days of Social Entrepreneurship on behalf of the Agency EPEKA project.

Na dogodku bomo poudarili raznolikost socialnega podjetništva, tako v smislu zaposlovanja različnih ranljivih skupin, kot raznolikosti področji, ki jih socialna podjetja pokrivajo. Predstavili bomo tudi kar nekaj EU projektov, katerih skupen cilj je še boljša prepoznavnost socialnega podjetništva, nova znanja za izvajalce in nove priložnosti za tiste, ki so zaradi različnih zdravstvenih, socialnih ali drugih dejavnikov težje zaposljivi v klasičnih podjetjih. Na konferenci bodo sodelovali predstavniki socialnih podjetji, bank, gospodarstva in pristojnih ministrstev ter državni sekretarji: g. Tadej Slapnik, go. Mojca Štepic in go. dr. Andreja Črnak Meglič.

Združenje EPEKA, so.p. podpirajo: