1. april, 2020
Pomoč v stiski

Situacija, v kateri smo se znašli predstavlja za mnoge poseben izziv, saj nas postavlja v pozicijo nemoči in soočanja z negotovo prihodnostjo. Nekateri posamezniki se v trenutnih razmerah soočajo s stisko, ki je posledica te negotovosti, kar je povsem razumljivo.

Če nas trenutne razmere obremenjujejo in potrebujemo podporo, pomoč in svetovanje, je dobro, da vemo, na koga se lahko obrnemo. V ta namen so na voljo strokovnjaki zdravstvenovzgojnih centrov in centrov za krepitev zdravja ter drugih zdravstvenih služb v okviru zdravstvenih domov. Ti nudijo brezplačne razbremenilne pogovore ob soočanju s stresom, strahovi ali skrbmi, povezanimi s koronavirusom. Namen telefonskega svetovanja je nudenje osnovne psihološke podpore prebivalcem v lokalni skupnosti v času epidemije. Telefonska podpora se bo odvijala v obliki razbremenilnih pogovorov, ni pa namenjena poglobljeni (psihoterapevtski ali psihiatrični) obravnavi. Svetovalci na telefonu so psihologi ali drugi ustrezno usposobljeni zdravstveni (so)delavci, z delovnimi izkušnjami na področju duševnega zdravja.

V Mariboru so na voljo vsak delovnik, dopoldne od 7. do 13. ure, popoldne od 13. do 19.30. ure na telefonskih številkah 070 754 343 in 030 702 663.

Dodatni viri pomoči v duševni stiski:

Posvet

Svetovalnice za psihološko pomoč bodo osebam v duševni stiski do nadaljnjega omogočale pogovore po telefonu.

Za klic in pogovor sta na voljo dve številki:

  • 031 704 707 – vsak delovni dan med 8. in 18. uro
  • 031 778 772 – vsak delovni dan med 8. in 18. uro

Telefoni za pomoč v stiski

  • Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).
  • Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24 ur/na dan, vsak dan). Klic je brezplačen.
  • TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro) Klic je brezplačen.

Vir

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.