18. maj, 2020
Maribor, Slovenija

V Združenju EPEKA, so. p., smo izvedli mladinsko izmenjavo, ki je opolnomočila mlade z dodatnim znanjem o podnebnih spremembah in z njimi povezanimi migracijami, hkrati pa mlade podprla pri ozaveščenosti o okoljskih temah in v okviru aktivnosti spodbudila medkulturni dialog in aktivno družbeno participacijo. Podnebne spremembe, globalno segrevanje, okoljska ozaveščenost in migracije so teme, ki jih znotraj diskurza v EU pogosto poudarjamo. Projekt je tovrstne teme mladim približal na strukturiran način in jim ponudili kritičen uvid v njihovo prepletenost in povezanost. Ker je integracija dvostranski proces, je povezovanje med civilno družbo in priseljenci pozitivno vplivalo na razvoj sprememb za posameznikov doprinos k čistejšemu okolju in splošni ozaveščenosti javnosti o problematiki globalnega segrevanja.

Tekom projekta so mladi spoznavali okoljsko problematiko in načine, ki lahko samo pripomorejo k boljši skrbi za okolje, hkrati pa je na mednarodni mobilnosti potekal prenos znanj med mladimi in izmenjava dobrih praks, ki ne deluje le na način, da se prakse prenašajo le znotraj držav partnerskega konzorcija, ampak tudi širše, kar smo dosegli z vključevanjem migrantov v samo mobilnost in s tem mladim ponudili priložnost, da opredeljeno problematiko spoznajo z različnih zornih kotov.

Doseženi cilji projekta :

  • ob podpori metod neformalnega izobraževanja mladi poučeni o pomembnosti globalnega segrevanja in varstva okolja,
  • primerjava nacionalnih politik in načinov izobraževanja mladih na področju globalnega segrevanja,
  • spodbujena izmenjava dobrih praks s področja okoljevarstva na mednarodni ravni,
  • opolnomočeni mladi z znanji s področja migracij, s posebnim poudarkom na okoljskih migracijah,
  • vključene ranljive skupine v mednarodne projekte mobilnosti in spodbujen medkulturni dialog med mladimi,
  • pozitiven vpliv na vključevanje priseljencev v mednarodne projekte mobilnosti in na njihovo ozaveščenost o okoljskih problematikah,
  • spodbujena izmenjava dobrih praks na nacionalni, EU in globalni ravni.

V projektu smo torej naslovili potrebo po večji izobraženosti mladih na področju okoljske ozaveščenosti in potrebo po prenosu znanj in dobrih praks na mednarodnem nivoju, s čimer smo spodbudili to, da mladi s svojimi ravnanji pozitivno vplivajo na varstvo okolja. Spodbudili smo medkulturni dialog s področja (okoljskih) migracij in integracije ter dialog o pomembnosti medkulturnega prenosa znanj za soočanje z okoljskimi spremembami in globalnim segrevanjem. Izvedli smo tudi iniciativo Bademantl dan, s katero smo večinsko prebivalstvo opozarjali na vplive globalnega segrevanja in tako pozitivno vplivali na ozaveščenost splošne javnosti.

Več o projektu in rezultati

Utrinki z aktivnosti – GALERIJA:

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: