18. maj 2020

Maribor

Združenje EPEKA, so. p. vam s ponosom sporoča, da smo dobili nov projekt v okviru Erasmus + z naslovom “Naredimo nekaj glede podnebnih sprememb”. V sklopu projekta želimo mladim ponuditi priložnost za doseganje dodatnih znanj, povezanih z okoljevarstvom, integracijo in migracijo.

V okviru mladinske izmenjave bomo tako izvajali aktivnosti, namenjene opolnomočanju mladih z znanjem na področju podnebnih sprememb v povezavi z migracijami. Za udeležence v projektu bomo tako torej organizirali delavnice, predavanja, terenske obiske in druge aktivnosti ob podpori katerih bodo dobili kakovosten uvid v situacijo. Mladi bodo tekom izvajanja aktivnosti spoznavali, pridobivali in beležili ključne kompetence programa Erasmus+ in spoznavali priložnosti, ki so jim znotraj programa na voljo. Z vključevanjem mladih in mladih z manj priložnostmi (predvsem oseb z migrantskim ozadjem) želimo vplivati na spodbujanje solidarnosti med mladimi, na spodbujanje medkulturnega dialoga in preprečevanje stereotipnih nazorov med mladimi. Udeleženci bodo tekom izvajanja aktivnosti (mladinske izmenjave) aktivno sodelovali tudi pri pripravi iniciative, s katero bomo širšo javnost v okviru organizacije javnega dogodka skušali opozoriti na pomembnost varovanja okolja in na posledice globalnega segrevanja, ki se iz leta v leto stopnjujejo in vplivajo tudi na kakovost življenja ljudi širom sveta. Z aktivnostjo želimo tako mlade opolnomočiti z dodatnimi znanji in veščinami, jim približati načela družbene kritičnosti ter jim približati ravnanja in vedenja ob podpori katerih bi pozitivno vplivali na okolje.

Združenje EPEKA, so. p. podpirajo: