16. maj, 2018
Preradovičeva 1, Maribor

Združenje EPEKA, so. p., kot partner pri projektu EU skladi, organizira t.i. Otoke mladiskega dela.

S pomočjo evropskih sredstev – Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada – so v Sloveniji podprte že številne uspešne zgodbe ljudi, organizacij, podjetij in drugih. V zadnjih petnajstih letih se jih je uresničilo več kot 6000 – od športnih, okoljskih, podjetniških, infrastrukturnih do izobraževalnih. Spremljajo nas praktično na vsakem koraku in čeprav jih pogosto ne opazimo, zaradi njih živimo boljše in lepše. EU projekti bodo tudi letos predstavili svoje zgodbe preko zanimivih delavnic za mlajše in starejše, interaktivnih razstav, lutkovnih predstav, pohodov, športnih iger in drugega zabavnega dogajanja.

V mladinskem centru Romska postaja na Preradovičevi 1 v Mariboru bodo 16. maja izvedeni t.i. otoki mladinskega dela in izobraževanja na različnih področjih:

  • IKT in multimedija;
  • inovativnost, podjetnost in socialno podjetništvo,
  • komunikacije v maternem in tujem jeziku
  • športa in kulture

Povezali bomo izkušnje, znanja in poglede, ki so jih udeleženke in udeleženci pridobili tekom usposabljanj na projektu Fair Employment.

Več o EU projektu:
http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/eu-projekt-moj-projekt-vec-kot-40-dogodkov-med-12-in-19-majem-2018

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: