11. – 18. maj, 2019
Maribor

Združenje EPEKA, so. p., bo v okviru kampanje EU projekt, moj projekt predstavilo projekt socialne aktivacije – Z aktivacijo do zaposlitve. Kampanja bo potekala od 11. – 18. maja 2019, kjer bodo posamezni izvajalci v lokalnem okolju predstavili svoje projekte.

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, si prizadevajo čim bolj aktivno predstavljati rezultate in koristi, ki jih imamo v Sloveniji zaradi evropske kohezijske politike, in osveščati o možnostih v tem okviru.

Prihodnje leto je kampanja načrtovana v tednu od 11. do 18. maja 2019, in sicer že peto leto zapored. V preteklih kampanjah so se zelo raznoliki projekti predstavljali na zelo različne načine.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: