Marec, 2024 – marec, 2026
Mednarodno

Združenje Epeka, so. p., z veseljem sporoča, da smo ponovno partner v projektu EU Youth Cinema: Green Deal 2024-2026.

EU Youth Cinema: Green Deal je inovativen projekt, posvečen trajnostni Evropi. Predstavlja zelene cilje Evropske unije v filmskem kontekstu in prispeva k vrednotenju in razumevanju Zelenega dogovora EU (ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl) večinoma med mladimi gledalci ter zagotavlja platformo za večkulturni pristop k zeleni agendi. Uspešno smo izvedli projekt v obdobju 2022–2024, v katerem smo vključili skoraj 5.000 mladih v filmske dogodke v sedmih slovenskih mestih in več tisoč drugih v pretočnem delu programa. Projekt nadaljujemo še v leta 2024–2026, v okviru katerega smo si zastavili dodatnih 23 predvajanj po Sloveniji in spletno sodelovanje prek spletne strani www.euyc.green.

Podrobno poročilo izvedenih aktivnosti Združenja EPEKA, so. p., najdete  tukaj.

Pet projektnih partnerjev iz štirih držav in podpornikov iz drugih delov Evrope se je ponovno  združilo, da bi skupaj s podobno mislečimi evropskimi zavezniki zgradili močno zavezništvo, usmerjeno v prihodnost. Skupaj se bomo lotili zelenega projekta EU Youth Cinema: Green Deal (v nadaljevanju: EUYC:GD), ki se je z velikim uspehom začel marca 2022. Zaradi sinergij z drugimi programi financiranja EU in trajnostnimi nevladnimi organizacijami se je EUYC:GD že uveljavil na izobraževalnem, kulturnem in znanstvenem prizorišču po vsej Evropi v velikem obsegu in v najkrajšem času. Stabilen, učinkovit, celovit in visokokakovosten izobraževalni projekt, namenjen bolj zeleni in pravičnejši Evropi, bo v svoji drugi fazi trajal nadaljnjih 24 mesecev.

Splošni cilj projekta EUYC:GD je ustvariti močno evropsko skupnost okoljsko ozaveščenih in odgovornih mladih, ki se zavedajo podnebnih izzivov in se z njimi znajo soočiti. Edinstvena izobraževalna platforma s trajnostnim poudarkom mladim državljanom iz vseh okolij približuje zeleno agendo, ki jo obravnava Evropski zeleni dogovor – prek filmov in razprav v kinodvoranah s priznanimi in pogosto dobro znanimi strokovnjaki ter inovativne platforme za pretakanje ter izobraževalnimi didaktičnimi materiali. www.euyc.green.

Mladinski kino EU, ki v svojem imenu promovira Evropski zeleni dogovor: Green Deal, ga vodita trajnost in potreba po zagotovitvi vrhunskega in filmsko usmerjenega programa, posvečenega Zelenemu dogovoru, ki bo povečal ozaveščenost občinstva o tej temi.

Celoten program je prosto dostopen vsem prijavljenim šolskim razredom in skupinam mladih, delno pa je na voljo tudi širšemu mednarodnemu občinstvu (prav tako brezplačno). Skrbno izbrani evropski filmi se osredotočajo na izmenjavo izkušenj, predstavitev rešitev za varstvo podnebja, predstavitev okolju prijaznih pobud ter spodbujanje zelenih navad in bolj zelenega, zdravega in trajnostnega načina življenja. Projekt opolnomoča, izobražuje in vključuje mlado občinstvo ter posreduje znanje in izkušnje o evropskem zelenem dogovoru in njegovi agendi s pomočjo evropskih filmov in razprav z vabljenimi gosti. Od letošnjega leta bodo dodatne razprave in delavnice potekale tudi prek spleta.

Da bi skupaj premagali izzive, ki jih povzročajo podnebne spremembe in degradacija okolja, bo EUYC:GD v svoji drugi fazi (2024-2026) vključil več držav – na novo so se pridružile Albanija, Bosna in Hercegovina, Grčija, Italija, Črna gora, Srbija, Ukrajina in Južna Tirolska v Italiji.
Skupnost EUYC:GD, ki se je v prvi fazi oblikovala okoli platforme za pretakanje v šestih jezikih in serije 67 filmskih dogodkov za učence in učitelje (in še 30 filmskih dogodkov) v 21 mestih v petih evropskih državah (Avstrija, Hrvaška, Severna Makedonija, Romunija in Slovenija), se bo tako v naslednji fazi razširila na 12 držav in najmanj 80 običajnih filmskih dogodkov (in več deset drugih dogodkov) v 33 mestih v 11 državah (v Ukrajini bo EUYC:GD na voljo le kot pretočni program). Vsem zainteresiranim bo na voljo vsaj 10 brezplačnih spletnih razprav.

EUYC:GD 2024-2026 bodo aktivno soustvarjali isti štirje partnerji, ki že stojijo za uspehom prejšne izdaje 2022-2024  EUYC:GD: Združenje LET’S CEE Filmfestival in komunikacijska svetovalna agencija Chapter 4 iz Avstrije, Znanstvenoraziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe ter tehnologijo EPEKA iz Slovenije in združenje Go Green Skopje iz Severne Makedonije. Nov partner v skupini je ukrajinska nevladna organizacija INNOVATION GENERATION, ki bo začela ukrajinsko izdajo EUYC:GD.

Skupaj bo med aprilom 2024 in decembrom 2026 na voljo vsaj 80 kinematografskih projekcij in več deset drugih filmskih dogodkov, v 33 mestih v 11 državah. V vsaki državi bodo projektni partnerji predstavili isti filmski program s prilagojenimi podnapisi (v lokalnem jeziku) in z različnimi gosti.

Pretočna platforma z do 50 filmi (celovečernimi, dokumentarnimi in kratkimi filmi, vključno z VR), ki jih spremljajo različne multimedijske vsebine, kot so intervjuji, izjave, napovedniki itd. in multimedijsko gradivo iz avdiovizualne službe Evropske komisije, bo prosto dostopna za registrirane šolske razrede v Albaniji, Avstriji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Grčiji, Italiji, Hrvaški, Severni Makedoniji, Romuniji, Srbiji, Sloveniji, Ukrajini in Južni Tirolski. Številni filmi bodo brezplačno na voljo po vsem svetu vsem, ki jih zanima zelena tema.

Spletna prisotnost bo temeljila na že obstoječi in zelo obiskani pretočni platformi www.euyc.green z jasno, fleksibilno združljivo in razširljivo strukturo za filme in prosto dostopne multimedijske vsebine za ustrezne teme v več jezikih.

Glavni filmski program EUYC:GD bo sestavljen izključno iz evropskih produkcij in koprodukcij. Da bi opozorili na raznolikost jezikov, ki se govorijo v Evropski uniji, bodo vsi filmi predstavljeni v izvirni različici s podnapisi v lokalnih jezikih, ki bodo izdelani v okviru projekta.

Spremljajte nas:

  1. Instagram:euyc.green
  2. Facebook: EU Youth Cinema: Green Deal
  3. Spletna stran:
  4. Twitter: euyc_green

Projekt koordinira:

 LET’S CEE FILMFESTIVAL (AT),

Partnerji v projektu pa so:

Celoten program je brezplačen, saj ga financira EU (program: Razvoj občinstva in filmska vzgoja) ter sofinancirajo avstrijsko ministrstvo za podnebje (BMK), Vienna Insurance Group | Wiener Städtische in Društvo za zbiranje avdiovizualnega gradiva (VAM). Mednarodna kinematografska skupina Cineplexx podpira projekt tudi kot ekskluzivni kino partner. Dodatna slovenska podpornika (ali: sofinancerja) sta Študentski kampus in Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije.