Junij – december, 2021
Maribor

Glasbeni cikel Glas Romov predstavlja širok in strokovno zastavljen pregled romske glasbene produkcije v Sloveniji in predvsem po svetu. Glas Romov je usmerjen v predstavljanje in promocijo vrhunskih glasbenih skupin in izvajalcev, ki delujejo v zvrsteh, ki so slovenskemu občinstvu manj znane.

Kot je precej jasno nakazano že v naslovu cikla se Glas Romov osredotoča na glasbeno produkcijo romske manjšine tako v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih državah. Epeka že od svoje ustanovitve prireja glasbene dogodke vrhunskih glasbenikov romskih korenin. Skozi leta delovanja smo na tem področju vzpostavili močno tradicijo in tudi precej robustno občinstvo, ki ga s povezovanjem različnih tipov dogodkov vpeljujemo tudi v druge glasbene zvrsti. Tako smo v preteklih letih soorgaizirali nastope nekaterih največjih imen sodobne romske glasbe: npr. Esme Redžepove, Harrija Stojke, orkester Fanfare Ciocarlia in številne druge posameznike ter glasbene sestave. Prirejanje vrhunskih kulturnih dogodkov povezanim z ustvarjanjem in povezovanjem romske ter širše skupnosti je pomembno z več zornih kotov: gre za glasbene izraze, ki so atraktivni tako širšemu kot tudi strokovnemu občinstvu, in ki pogosto združujejo tako akademsko tehnično izpiljenost kot tudi spontanost samouka; za razliko od velikega dela medijskih in drugih poročil prikazujejo manjšino v izrazito pozitivni luči, kar je relevantno tako za pripadnike manjšine kot tudi pripadnike večinske populacije, ki do manjšine goji določene predsodke; skozi gostovanja vrhunskih glasbenikov se veča interes za glasbeno udejstvovanje v lokalni romski skupnosti ter tako postopoma veča interes mladih Romov za glasbeno izražanje; ker kot društvo prirejamo izrazito heterogene glasbene (in druge) dogodke, imamo odlično možnost združevanja različnih občinstev in predvsem promocije manj popularnih glasbenih izrazov v različnih ciljnih skupinah. Cikel je prav tako pomemben, ker znotraj naših aktivnosti poudarjamo pomen medetničnega sodelovanja, ki je kritičnega pomena v obdobju, ko prihaja tako do radikalizacije znotraj same romske skupnosti kot tudi znotraj nekaterih skupin v okviru skrajno desno usmerjenih političnih gibanj.

S tem v mislih smo cikel Glas Romov zasnovali kot presek skozi aktualno glasbeno ustvarjanje pripadnikov romske skupnosti doma in v tujini. Že vse od svoje ustanovitve Epeka organizira koncerte vrhunskih romskih zasedb, tokrat pa smo se odločili, da prakso zasnujemo kot cikel, ki ga nameravamo izvajati tudi v prihodnjih letih. Program bo predstavljal širok razpon glasbene ustvarjalnosti, ki raziskuje tradicije romske glasbe in jih prepleta z drugimi glasbenimi izrazi. Menimo, da bomo na ta način uspešno pritegnili širok spekter gledalcev in hkrati tudi več kot korektno predstavili glasbeno ustvarjanje te heterogene in razdrobljene manjšine.

Koncerti v ciklu Glas Romov bodo izvedeni na referenčnih prizoriščih v Mariboru. V letošnjem letu bomo cikel poskusili žanrsko razviti in vključiti tudi romske sestave, ki niso toliko zavezani strogo tradicionalni romski glasbi, ampak njene korenine in ključne elemente prepletajo z drugimi glasbenimi zvrstmi.

Predvidena sestava cikla v 2021:

1) ARBEN AVDULA BAND (SI)
2) Parno Graszt (HU)
3) Ektomorf (HU)
4) Pretty LOUD (RS)

Cikel poteka s finančno podporo Mestne občine Maribor.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: