December, 2020
NIJZ

Situacija, v kateri smo se znašli zaradi COVID-19 povzroča različne psihološke stiske in izzove občutke strahu, žalosti, nemoči in izgube nadzora. Zato je NIJZ zbral strokovne nasvete, smernice, priročnike in drugo gradivo, ki je lahko v pomoč pri soočanju s slabim razpoloženjem, različnimi stiskami, strahovi, težavami s spanjem, depresivnim razpoloženjem itd.

Gradivo je namenjeno vsem, ki bi radi pridobili več informacij, kako prepoznati različne stiske, duševne težave in kaj storiti, nekaj gradiv pa je namenjenih še posebej npr. staršem, otrokom in mladostnikom, športnikom, izzivom v pred in poporodnem obdobju, tistim, ki so v izolaciji itd. Poseben sklop pa so gradiva za strokovno javnost. Za vse, ki ste vešči angleščine, pa je zbranih tudi nekaj gradiv v angleškem jeziku.

Slovenska gradiva za splošno javnost

Angleška gradiva za splošno javnost

Vir in več informacij 

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.