1. marec, 2022 – 1. marec, 2024
#I #E #I

Združenje EPEKA, so. p., je del projekta #inform #educate #involve – neformalne učne metode za spodbujanje trajnostnega razvoja in boja proti podnebnim spremembam.

Cilji

Številni učitelji in mladinski delavci, ki spodbujajo trajnostni razvoj in se borijo proti podnebnim spremembam, poznajo le malo neformalnih učnih metod na spletu in zunaj njega. Zato niso dovolj učinkoviti.

Želimo jim pomagati z deljenjem številnih iger, metod in kompleksnega izobraževalnega paketa, ki upoštevajo različna stališča, preference in stopnje vključenosti tako izobraževalcev kot učencev. Te metode pomagajo pri informiranju, izobraževanju in aktivnem vključevanju mladih v podnebna vprašanja.

Dejavnosti

V času našega 24 mesecev trajajočega projekta učinkovito vodimo naš projekt. Začnemo z uvodnim srečanjem, nadaljujemo s tremi mednarodnimi usposabljanji, na katerih si izmenjujemo dobre metode poučevanja na terenu in zunaj njega ter ustvarjamo kompleksen izobraževalni paket. Med dejavnostmi bomo te metode in naše orodje preizkusili. Na vmesnem srečanju bomo sinhronizirali rezultate in dokončali izobraževalni paket. Ti bodo uporabljeni in potrjeni med našo mešano mobilnostjo in kampanjo v družbenih medijih.

Učinek

8 udeležencev iz 4 organizacij se bo drug od drugega učilo veščin projektnega vodenja. Preizkusili in izmenjali bodo tudi vsaj 45 neformalnih učnih metod on- in offline, ki jih je mogoče prilagoditi ne samo v envrionmentalnem izobraževanju. Vsaj 80 strokovnih delavcev, ki delajo z mladimi, bo vsaj 3 leta brezplačno uporabljalo te metode in naš izobraževalni paket, zaradi česar bodo uspešnejši in učinkovitejši. Razširili bomo dejavnosti in rezultate, ki bodo dosegli 120.000 ljudi.

Sodelujoče organizacije:

  • KYTTARO ENALLAKTIKON ANAZITISEON NEON KEAN
  • TURAN ERDOGAN YILMAZ FEN LISESI

Koordinator projekta:

Referenčna številka: 2021-2-HU01-KA210-YOU-000049861

POVZETEK PROJEKTA

Galerija – Logotipi