24. februar, 2021
Romska postaja

V sredo, 24. februarja 2021, vas vabimo na izobraževanje o tem zakaj in kako ustanoviti društvo. Izobraževanje pripravljamo, ker je več izmed naši rednih udeleženk izrazilo željo, da bi ustanovile svoje romsko društvo. Na tem usposabljanju boste imeli priložnost spoznati, kaj je društvo, kako ga ustanoviti in v čem so prednosti nasproti drugim oblikam organiziranja.

Aktivnost bo potekala v sodelovanju z Nino Petrič iz FININA s.p., ki opravlja računovodske in svetovalne storitve za številna društva. Na delavnici boste spoznali, kaj društvo je, kako ga ustanoviti, kdo ga lahko ustanovi, na katero zakonodajo morate biti pozorni, kako napisati statut in kdo vam pri tem lahko pomaga in kako pridobivati sredstva. Prav tako vam bo predavateljica predstavila, na kaj je pri postopku ustanovitve potrebo biti posebno pozoren in v čem so prednosti društva v primerjavi z drugimi oblikami organiziranja interesnih skupin.

Zaradi omejitvenih ukrepov in predvidenega števila udeležencev vas obveščamo, da bo aktivnost potekala v dveh skupinah – po telefonu ali elektronski pošti se prosim prijavite v skupino, ki vam bolj ustreza, največje število oseb v posamezni skupini je 8.

Aktivnost za prvo skupino bo potekala od 15.00 do 16.30, za drugo pa od 17.00 do 18.30.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.