26. februar, 2021
Romska postaja

V petek, 26. februarja 2021, vas vabimo na delavnico, na kateri boste spoznali, kaj so zadruge in tudi osnove zadružništva.

Izobraževanje bo potekalo v sodelovanju z Anico Pušnjak iz podjetja PETKA PUŠNJAK STRIŽIČ RAČUNOVODSKE IN DRUGE STORITVE, D.N.O., ki ima večletne izkušnje na področju zadružništva – tako z vidika ustanavljanja zadrug, računovodstva v zadrugah in tudi vodenja zadrug.

Na izobraževanju bo predavateljica predstavila namen, funkcijo in način ustanovitve zadrug ter kakšne so prednosti le-teh. Predstavila vam bo področja delavskih pravic, participatorne ekonomije ter možnosti zaposlovanja v zadružništvu. Skupaj bomo spoznali temeljne pravne akte in zakonske podlage, pomembne pri ustanovitvi zadruge, in postopek ustanovitve zadruge. Prav tako bomo spoznali kako se zadruga loči od drugih oblik organiziranja ter kaj so njene prednosti in slabosti.

Zaradi omejitvenih ukrepov in predvidenega števila udeležencev vas obveščamo, da bo aktivnost potekala v dveh skupinah – po telefonu ali elektronski pošti se prosim prijavite v skupino, ki vam bolj ustreza, največje število oseb v posamezni skupini je 8.

Aktivnost za prvo skupino bo potekala od 15.00 do 16.30, za drugo pa od 17.00 do 18.30.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.