27. februar, 2018
Maribor

V okviru aktivnosti, ki jih pripravljamo znotraj večnamenskega romskega centra, bomo pripravili tudi izobraževanje na temo prostovoljstva.

V okviru izobraževanja bomo opredelili, kaj prostovoljstvo sploh je, zakaj prepoznavamo pomembnost prostovoljstva, kdo lahko postane prostovoljec ali prostovoljka, k čemu se oseba, ki se odloči za prostovoljstvo, zaveže, kakšne so pravice in obveznosti prostovoljcev ter kam se lahko osebe vključijo, če bi želele opravljati prostovoljsko delo. Pokazali bomo  širok spekter dejavnosti, ki jih prostovoljstvo pokriva, ter da lahko vsak posameznik gotovo najde primerno organizacijo, kjer bi lahko opravljal prostovoljsko delo, ki ga/jo zanima in v okviru katerega lahko pridobiva nove izkušnje, znanja in kompetence. Sodelavci Združenja EPEKA, so. p., ki bodo pri aktivnosti sodelovali bodo predstavili tudi osebne izkušnje prostovoljstva in kako prepoznati dobro organizacijo.

Čas aktivnosti: 16.30 – 18.30.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

 

 

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: