20. april 2016
Bruselj, Belgija

EUNIC, Nacionalni inštituti Evropske unije za kulturo in IFA, Inštitut za zunanje odnose v kulturi sta bili organizaciji gostiteljici na odprti javni debati o novi vlogi za kulturo v zunanjih odnosih. Uradni naslov debate, katere se je udeležil predsednik Združenja Epeka, so. p., Štefan Simončič, je bil The New Role for Culture in External Relations: Re-integrating Cultural Relations and Diplomacy.

Javna debata The New Role for Culture in External Relations: Re-integrating Cultural Relations and Diplomacy se je odvila 20. aprila 2016 v Bruslju.

Potreba po takšni debati se kaže v spreminjanju opredelitve in razumevanje kulturne diplomacije in to v času, ko Evropska komisija ponovno pretresa svojo zunanjo zastopanost v kulturnem smislu. Omenjeni dogodek, ki je sovpadal s Kulturnim forumom v Bruslju aprila 2016, je združil mislece, ki so prispevali k razpravi o tem, kaj tesnejše povezovanje kulture in diplomacije pomeni v praksi, kakšne priložnosti ponuja, kakšna so možna tveganja in predvsem, kako bi morali videti potencialni obseg ukrepov, ki slonijo na kulturi in lahko vplivajo na težave, ki jih tradicionalno razumemo kot politične.